Αρπισμοί & Glissando

Updated 12 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Αρπισμοί & Glissando.

Οι Αρπισμοί τοποθετούνται με το σύρσιμο ενός συμβόλου αρπισμού από την παλέτα Αρπισμοί & Glissando, σε μια νότα μιας συγχορδίας.

Arpeggio palette

Για να αλλάξετε την έκταση ενός αρπισμού, κάντε διπλό κλικ πάνω σε αυτόν και σύρετε τη λαβή προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Arpeggio spanning two staves

Τα Glissandi τοποθετούνται με το σύρσιμο ενός συμβόλου glissando από την παλέτα Αρπισμοί & Glissando πάνω στην πρώτη από δυο διαδοχικές νότες του ιδίου πενταγράμμου.

MuseScore can create glissandos with a straight or zig-zag line

Επεξεργαστείτε ή διαγράψτε το κείμενο ενός a glissando κάνοντας δεξί κλικ πάνω του και επιλέγοντας στο μενού "Ιδιότητες Glissando". Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα σε δυο νότες, το MuseScore δεν θα εμφανίσει το κείμενο.