Ενωτικές γραμμές

Updated 12 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Ενωτικές γραμμές.

Οι ενωτικές γραμμές τοποθετούνται αυτόματα, η τοποθέτησή τους ωστόσο μπορεί να γίνει με χειροκίνητο τρόπο. Σύρατε ένα σύμβολο ενωτικής γραμμής από την αντίστοιχη παλέτα σε μια νότα προκειμένου να αλλάξετε τη εμφάνιση της ενωτικής γραμμής της.
Beam Palette

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πρώτα μια νότα και μετά να κάνετε διπλό κλικ στο κατάλληλο σύμβολο της παλέτας που περιέχει τις ενωτικές γραμμές.
Start beam button Ξεκινά μια ενωτική γραμμή από αυτή τη νότα.
Middle of beam button Δεν τελειώνει η ενωτική γραμμή σ' αυτή τη νότα.
No beam button Δεν μπαίνει ενωτική γραμμή στη συγκεκριμένη νότα.
Second level beam button Δημιουργία ενωτικής γραμμής δεύτερου επιπέδου στη συγκεκριμένη νότα (δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη στις τρέχουσες εκδόσεις του MuseScore).

Βλέπε επίσης: Ενωτικές γραμμές πολλών πενταγράμμων