Αγκύλη

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Brackets

Διαγραφή

Επιλέξτε την αγκύλη και πιέστε Del

Προσθήκη

Σύρετε το σύμβολο μιας αγκύλης από την παλέτα αγκυλών σε έναν άδειο χώρο στο πρώτο μέτρο ενός συστήματος.
Brackets Palette

Αλλαγή

Σύρετε το σύμβολο μιας αγκύλης από την παλέτα αγκυλών σε μια αγκύλη μέσα στην παρτιτούρα.

Οριζόντια απόκλιση

Στην έκδοση 0.9.4 ή σε επόμενες εκδόσεις, μπορείτε να προσαρμόσετε την οριζόντια τοποθέτηση μιας αγκύλης. Κάντε διπλό κλικ πάνω σε μια αγκύλη και πιέστε Shift+Αριστερά ή Shift+Δεξιά για να την μετακινήσετε αριστερα ή δεξιά.

Επεξεργασία

Κάντε διπλό κλικ πάνω σε μια αγκύλη για να μπείτε σε λειτουργία επεξεργασίας . Στη λειτουργία επεξεργασίας μπορείτε να σύρετε το ύψος μιας αγκύλης για να συνδέσετε τα πεντάγραμμα που θέλετε μέσα σε ένα σύστημα.

Οριζόντια απόκλιση

Εάν θέλετε να μετακινήσετε μία αγκύλη δεξιά ή αριστερά τότε κάντε διπλό κλικ στην αγκύλη για να μπείτε σε λειτουργία επεξεργασίας και μετά πιέστε Shift+Αριστερό βέλος ή Shift+Δεξιό βέλος.