Αναπνοή και παύση

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Breaths and pauses

Για να τοποθετήσετε ένα σύμβολο αναπνοής σύρτε το από την παλέτα αναπνοών σε μια νότα της παρτιτούρας. Το σύμβολο αναπνοής τοποθετείται μετά από τη νότα. Στην έκδοση 0.9.5 και σε προηγούμενες εκδόσεις το σύμβολο αναπνοής εμφανίζεται πριν από τη νότα στην οποία το σύρατε.

Breath & Pause Palette

Σύμβολο αναπνοής στην παρτιτούρα:

Breath

Η caesura (ανεπίσημα ονομάζεται και tram lines ή railroad tracks) λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και είναι διαθέσιμη στην έκδοση 0.9.6 ή σε επόμενες.