Κλειδιά

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Clefs

Τα Κλειδιά δημιουργούνται ή αλλάζουν με το σύρσιμο του συμβόλου ενός κλειδιού από την παλέτα κλειδιών σε ένα μέτρο ή ένα άλλο κλειδί. Χρησιμοποιήστε F9 (Mac: ++K) για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την παλέτα .

Clefs palette

Προσθήκη

Σύρετε ένα κλειδί από την παλέτα πάνω σε ένα κενό τμήμα ενός μέτρου. Αυτό δημιουργεί ένα κλειδί στην αρχή του μέτρου. Σύρετε ένα κλειδί σε μια συγκεκριμένη νότα για να δημιουργήσετε ένα κλειδί μέσα στο μέτρο. Εάν το μέτρο δεν είναι το αρχικό μέτρο του πενταγράμμου το μέγεθός του είναι μικρότερο.

Αφαίρεση

Επιλέξτε ένα κλειδί και πιέστε Del.

Σημειώστε ότι η αλλαγή ενός κλειδιού δεν αλλάζει και το τονικό ύψος οποιασδήποτε νότας. Αντί αυτού οι νότες μετακινούνται στο σωστό τονικό ύψος.