Σημειογραφία για κρουστά

Updated 9 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Drum notation

Παράδειγμα σημειογραφίας για κρουστά:
Sample Drum Notation

Η σημειογραφία για κρουστά περιλαμβάνει συχνά νότες με στελέχη με κατεύθυνση προς τα πάνω και προς τα κάτω ταυτόχρονα. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με την εισαγωγή πολλών φωνών στο πεντάγραμμο, δείτε φωνές για μια επισκόπηση. Δείτε κατωτέρω για οδηγίες σχετικά με τη σημειογραφία για κρουστά.

Πληκτρολόγιο MIDI

Ο πιο εύκολος τρόπος για να προσθέσετε σημειογραφία για κρουστά στην παρτιτούρα είναι με τη χρήση πληκτρολογίου ΜΙDI. Tα περισσότερα πληκτρολόγια MIDI έχουν σύμβολα κρουστών πάνω σε κάθε πλήκτρο. Αν πιέσετε το πλήκτρο για το high hat, τότε το MuseScore θα προσθέσει τη σωστή σημειογραφία στην παρτιτούρα. Το MuseScore κανονίζει αυτόματα την κατεύθυνση των στελεχών των νοτών και τον τύπο της κεφαλής της νότας.

Πληκτρολόγιο υπολογιστή

Μόνο μερικά κρουστά-όργανα αντιστοιχίζονται με συντόμευση από προεπιλογή. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο πεντάγραμμο Επεξεργασία drumset...

  • c για Bass-Drum
  • d για Ride

Ποντίκι

Η εισαγωγή νοτών για κρουστά χωρίς τονικό ύψος λειτουργεί διαφορετικά από ότι για τα άλλα όργανα, οπότε εδώ βρίσκονται τα ειδικά βήματα:

  1. Επιλέξτε μια νότα ή μια παύση στο πεντάγραμμο των κρουστών. Παρακαλώ σημειώστε ότι η παλέτα κρουστών θα παραμείνει άδεια μέχρι να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα
  2. Πιέστε "N" προκειμένου να ξεκινήσετε την εισαγωγή νοτών
  3. Επιλέξτε την αξία της νότας από την Εργαλειοθήκη Εισαγωγής Νοτών
  4. Επιλέξτε τον τύπο της νότας (όπως bass drum ή snare) από την παλέτα κρουστών
  5. Κάντε κλικ στο πεντάγραμμο των κρουστών προκειμένου να προσθέσετε τη νότα στην παρτιτούρα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι