Φωνές

Updated 2 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Voices

Οι Φωνές σας επιτρέπουν να έχετε σε ένα μόνο πεντάγραμμο νότες οι οποίες ξεκινάνε την ίδια στιγμή, αλλά έχουν διαφορετική διάρκεια. Οι Φωνές καλούνται ενίοτε 'layers' σε άλλα λογισμικά σημειογραφίας.

In a polyphonic measure, voice 1 takes the up-stem notes and voice 2 takes the down-stem notes

Οδηγίες

  1. Ξεκινήστε εισάγοντας την πάνω φωνή (όλες οι νότες με τα στελέχη προς τα επάνω). Όταν εισάγετε τις νότες ενδέχεται μερικές από αυτές να έχουν τα στελέχη προς τα κάτω. Δεν χρειάζεται σε αυτό το σημείο να ανησυχείτε για την κατεύθυνση του στελέχους, επειδή θα αλλάξουν αυτόματα όταν προσθέσετε τη δεύτερη φωνή.
    Voice 1 notes
  2. Εάν για την εισαγωγή νοτών χρησιμοποιείτε υπολογιστή ή πληκτρολόγιο MIDI (αντί για ποντίκι) χρησιμοποιήστε το βελάκι Αριστερά για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην αρχή.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Φωνή 2" Voice 2 button
  4. Εισάγετε όλες τις νότες της κάτω φωνής (όλες οι νότες με τα στελέχη προς τα κάτω). Όταν τελειώσετε, θα πρέπει να έχει την εξής εμφάνιση:
    Voices 1 and 2

Πότε να χρησιμοποιείτε φωνές

  • Εάν χρειάζεστε στελέχη που να στρέφονται σε αντίθετες κατευθύνσεις εντός μιας συγχορδίας σε ένα μονό πεντάγραμμο
  • Εάν χρειάζεστε νότες διαφορετικής διάρκειας μέσα σε ένα μονό πεντάγραμμο, οι οποίες παίζονται ταυτόχρονα

Κρυμμένα διαχωριστικά παύσεων

Για να κρύψετε μια παύση κάντε δεξί κλικ πάνω στην παύση και επιλέξτε Όρισε Αόρατο. Εάν έχετε μαρκάρει ΕμφάνισηΌρισε Αόρατο η παύση εξακολουθεί να εμφανίζεται με γκρι χρώμα πάνω στην οθόνη σας. Η παύση δεν θα εμφανίζεται στην εκτύπωση.