Υποδιαιρέσεις χρόνου

Updated 9 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tuplets

Οι Υποδιαιρέσεις χρόνου χρησιμοποιούνται για να γράψει κανείς ρυθμούς πέρα από τις συνηθισμένες υποδιαιρέσεις του χτύπου οι οποίες επιτρέπονται από την ετικέτα χρόνου. Για παράδειγμα, το τρίηχο ογδόων (quavers) σε ετικέτα χρόνου 4-4 χωρίζει τον χτύπο τετάρτου (crotchet) στα τρία αντί στα δυο.

Οδηγίες

Για να δημιουργήσετε ένα τρίηχο επιλέξτε πρώτα μια νότα στην παρτιτούρα, η οποία προσδιορίζει ολόκληρη τη διάρκεια της ομάδας τριήχου. Για παράδειγμα, μια ομάδα τριήχου ογδόων (quavers) έχει "ολόκληρη διάρκεια" ένα τέταρτο (crotchet).
Quarter note selected

Από το κύριο μενού επιλέξτε ΝότεςΥποδιαιρέσεις χρόνουΤρίηχο. Αυτό δημιουργεί ένα τρίηχο χωρίζοντας την "ολόκληρη διάρκεια"(του τετάρτου) σε τρία ίσα μέρη,
Triplet eight note followed by rests

το οποίο μπορεί να δεχτεί περαιτέρω επεξεργασία
Three triplet eight notes

Λειτουργία εισαγωγής νοτών

Η εισαγωγή υποδιαιρέσεων χρόνου εκτελείται λίγο διαφορετικά στη λειτουργία εισαγωγή νοτών από ότι στη μέθοδο που περιγράφεται παραπάνω. Στην έκδοση 0.9.5 ή σε επόμενες εκδόσεις, πρέπει πρώτα να φροντίσετε για τη διάρκεια και έπειτα να εισάγετε τα τονικά ύψη. Παρακάτω υπάρχουν βήμα-προς-βήμα οδηγίες για το πως να δημιουργήσετε τρίηχο ογδόων.

  1. Αλλάξτε σε λειτουργία εισαγωγής νοτών πατώντας N
  2. Βεβαιωθείτε ότι ο μαρκαδόρος εισαγωγής νοτών βρίσκεται στο μέρος που θέλετε να ξεκινήσετε την υποδιαίρεση χρόνου (εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξί και αριστερό βέλος)
  3. Επιλέξτε τη διάρκεια ολόκληρης της ομάδας υποδιαίρεσης χρόνου από την εργαλειοθήκη εισαγωγής νοτώνr. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα κάντε κλικ πάνω στο τέταρτο (ή πιέστε 5 στο πληκτρολόγιο)
  4. Από το κύριο μενού επιλέξτε ΝότεςΥποδιαιρέσεις χρόνουΤρίηχο, ή πιέστε Ctrl+3 (Mac: +3)
  5. Παρατηρήστε ότι είναι αυτόματα προεπιλεγμένη η διάρκεια ογδόου. Κάντε κλικ πάνω στο πεντάγραμμο για να προσθέσετε τονικά ύψη

Ιδιότητες

Για να αλλάξετε τις ιδιότητες εμφάνισης μιας υποδιαίρεσης χρόνου, κάντε δεξί κλικ πάνω στον αριθμό της υποδιαίρεσης χρόνου και επιλέξτε Ιδιότητες Υποδιαίρεσης χρόνου....
Tuplet Properties dialog

Το τμήμα αριθμών από το παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων σας επιτρέπει να εμφανίσετε έναν ακέραιο αριθμό, μια αναλογία δύο ακεραίων, ή ακόμα και κανέναν αριθμό.

Στο τμήμα αγκυλών τα "αγκύλη" και "τίποτα" σας επιτρέπουν ξεκάθαρα να εμφανίσετε ή να κρύψετε την αγκύλη. Η επιλογή "αυτόματη αγκύλη" κρύβει την αγκύλη για τις νότες με ενωτικές γραμμές και εμφανίζει την αγκύλη εάν η υποδιαίρεση χρόνου περιλαμβάνει νότες ή παύσεις χωρίς ενωτικές γραμμές.

Tuplet with a 5:6 ratio and auto beam

Εξωτερικοί σύνδεσμοι