Τρέμολο

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tremolo

Το τρέμολο είναι η γρήγορη επανάληψη μιας νότας ή η γρήγορη εναλλαγή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες νότες. Συμβολίζεται με γραμμές πάνω στο στέλεχος μιας νότας (βλ. κατωτέρω, παλέτα τρέμολο). Αν το τρέμολο είναι ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες νότες, οι γραμμές που το συμβολίζουν σχεδιάζονται ανάμεσα σε αυτές.

Η παλέτα του τρέμολο (βλέπε κατωτέρω) περιλαμβάνει διάφορους συμβολισμούς για το τρέμολο σε μια νότα (εμφανίζονται με τα στελέχη κατωτέρω), και για δύο νότες (εμφανίζονται χωρίς στελέχη κατωτέρω).

Tremolo palette

Στο τρέμολο για δύο νότες, κάθε νότα είναι αξίας ολοκληρου. Για να εισάγετε ένα τρέμολο με την αξία μισού, εισάγετε αρχικά δύο νότες αξίας τετάρτου. Αφού σύρετε ένα σύμβολο τρέμολο στην πρώτη νότα, η νότα αυτόματα αποκτά διπλάσια αξία, δηλαδή ημίσεως.