Εισαγωγή νοτών

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Εισαγωγή νοτών.

Η προσθήκη νοτών και παύσεων προυποθέτει τέσσερα βασικά βήματα:

 1. Επιλέξτε το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσετε την εισαγωγή νοτών
 2. Επιλέξτε Λειτουργία Εισαγωγής νοτών
 3. Επιλέξτε την διάρκεια της νότας (ή παύσης) που θέλετε να εισάγετε
 4. Εισάγετε την νότα(ή παύση) χρησιμοποιώντας την συντόμευση πληκτρολογίου,το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο MIDI

Για να προσθέσετε νότες που συμπίπτουν χρονικά, αλλά ξεκινάν ή τελειώνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, βλέπε [[nodetitle:Φωνέs]] . Για συγχορδίες, συνεχίστε να διαβάζετε εδώ.

Βήμα 1: Σημείο εκίνησης

Αρχικά, επιλέξτε μια νότα, ή μια παύση στην παρτιτούρα ως σημείο εκίνησης για την εισαγωγή νοτών. Η εισαγωγή νοτών στο MuseScore αντικαθιστά τις υπάρχουσες νότες ή παύσεις σε ένα μέτρο με τις καινούργιες σας νότες (δηλαδή,αντικαθιστά αντί να εισάγει). Ωστόσο,μπορείτε να εισάγετε νέα μέτρα κάθε στιγμή (βλέπε [[nodetitle:λειτουργίες μέτρου]] , "Εισαγωγη"), ή χρησιμοποιήστε [[nodetitle:αντιγραφή επικόλληση]] για να μετακινήσετε ένα πέρασμα από νότες.

Βήμα 2: Λειτουργία εισαγωγής νοτών

Το πλήκτρο "N" στην εργαλειοθήκη της εισαγωγής νοτών υποδηλώνει αν έχετε ενεργοποιημένη ή όχι την λειτουργία εισαγωγής νοτών.Πέρα από το να πατήσετε το πλήκτρο,μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου:

 • N: Eνεργοποίησε την Λειτουργία εισαγωγής νοτών
 • N or Esc:Απενεργοποίησε την Λειτουργία εισαγωγής νοτών

Βήμα 3: Διάρκεια της νότας

Αφού ενεργοποιήσετε την λειτουργία εισαγωγής νοτών, επιλέξτε την διάρκεια της νότας που χρειάζεστε από την εργαλειοθήκη Εισαγωγής Νοτών,ή χρησιμοποιήστε τις αντίστοιχη συντόμευση πληκτρολογίου.

Οι συντομεύσεις του πληκτρολογίου για την επιλογή της διάρκειας της νότας είναι οι εξής:

 • 1: Εξηκοστό τέταρτο (semi-demi-semiquaver)
 • 2: Τριακοστό δεύτερο (demi-semiquaver)
 • 3: Δέκατο έκτο (semiquaver)
 • 4: Όγδοο (quaver)
 • 5: Τέταρτο (crochet)
 • 6: Μισό (minim)
 • 7: Ολόκληρο (semibreve)
 • 8: Breve
 • 9: Longa
 • .: Στιγμή διαρκείας

Βήμα 4: Εισαγωγή τονικού ύψους

Για όλα τα όργανα(εκτός από τα μονοτονικά ρουστά), μπορείτε να προσθέσετε τα τονικά ύψη των νοτών χρησιμοποιώντας το ποντίκι,κάνοντας κλικ κατευθείαν στο πεντάγραμμο. (Για οδηγίες συγκεκριμένες για τα κρουστά βλέπε [[nodetitle: Drum Notation]] ). Ωστόσο, μπορεί να σας φανεί πιο σύντομο να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο MIDI (βλέπε παρακάτω), ή το αλφαβητικό πληκτρολόγιο σας. Τα ακόλουθα παραδείγματα χησιμοποιούν ένα κανονικό πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

Οι νότες εισάγονται με την αντίστοιχη πληκτρολόγηση των: C D E F G A B C
Notes: C, D, E, F, G, A, B, C

0 (Μηδέν) δημιουργεί μια παύση: για παράδειγμα C D 0 E. Προσέξτε ότι η διάρκεια που διαλέγετε για τις νότες (τέταρτα/crotchet νότες σε αυτό το παράδειγμα) καθορίζει επίσης και την διάρκεια της παύσης (παύση τετάρτου).
C, D, rest, E

Κατά την διάρκεια της εισαγωγής νοτών,το MuseScore αλλάζει αυτόματα την παρτιτούρα. Αν θέλετε να προσθέσετε μια νότα που να ανήκει σε συγχορδία στην προηγούμενη εισαγωγή νοτών,κρατήστε πατημένο το Shift⇑ και πατήστε το όνομα της νότας: C D Shift⇑+F Shift⇑+A E F
C, D minor triad, E, F</p>
<p>Για να δημιουργήσετε συγχορδίες με νότες διαφορετικών χρονικών αξιών, βλέπε <drupal-filter-placeholder callback="freelinking.manager:createFreelinkElement" arguments="0=nodetitle&amp;1=%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AD%CF%82&amp;2=nodetitle&amp;3=el&amp;4=a%3A3%3A%7Bs%3A6%3A%22plugin%22%3Bs%3A9%3A%22nodetitle%22%3Bs%3A7%3A%22enabled%22%3Bb%3A1%3Bs%3A8%3A%22settings%22%3Ba%3A2%3A%7Bs%3A9%3A%22nodetypes%22%3Ba%3A16%3A%7Bs%3A4%3A%22book%22%3Bs%3A4%3A%22book%22%3Bs%3A5%3A%22book2%22%3Bs%3A5%3A%22book2%22%3Bs%3A5%3A%22about%22%3Bs%3A1%3A%220%22%3Bs%3A4%3A%22blog%22%3Bs%3A1%3A%220%22%3Bs%3A5%3A%22book3%22%3Bs%3A1%3A%220%22%3Bs%3A3%3A%22faq%22%3Bs%3A1%3A%220%22%3Bs%3A5%3A%22forum%22%3Bs%3A1%3A%220%22%3Bs%3A5%3A%22howto%22%3Bs%3A1%3A%220%22%3Bs%3A13%3A%22landings_page%22%3Bs%3A1%3A%220%22%3Bs%3A4%3A%22page%22%3Bs%3A1%3A%220%22%3Bs%3A13%3A%22project_issue%22%3Bs%3A1%3A%220%22%3Bs%3A15%3A%22project_project%22%3Bs%3A1%3A%220%22%3Bs%3A11%3A%22publication%22%3Bs%3A1%3A%220%22%3Bs%3A5%3A%22quote%22%3Bs%3A1%3A%220%22%3Bs%3A7%3A%22service%22%3Bs%3A1%3A%220%22%3Bs%3A8%3A%22tutorial%22%3Bs%3A1%3A%220%22%3B%7Ds%3A8%3A%22failover%22%3Bs%3A5%3A%22_none%22%3B%7D%7D" token="Gj8siz8SlgsBmDfdgvPd6kvfQu9pEuL4i1GBd40Qm2g"></drupal-filter-placeholder>.</p>
<p>Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια παρεστιγμένη νότα, πατήστε <kbd><kbd>.</kbd></kbd>.Για παράδειγμα <kbd><kbd>5</kbd></kbd> <kbd><kbd>.</kbd></kbd> <kbd><kbd>C</kbd></kbd> <kbd><kbd>4</kbd></kbd> <kbd><kbd>D</kbd></kbd> <kbd><kbd>E</kbd></kbd> <kbd><kbd>F</kbd></kbd> <kbd><kbd>G</kbd></kbd> <kbd><kbd>A</kbd></kbd><br />
[inline:note-entry-4.png=Dotted quarter note: C, eighth notes: D, E, F, G, A

΄Οταν πληκτρολογείτε μια νότα,το MuseScore διαλέγει την οκτάβα που είναι η πλησιέστερη στην προηγούμενη νότα που εισάγατε.Για να μετακινήσετε την νότα μια οκτάβα πάνω ή κατω, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου:

 • Ctrl+ (Mac: +): Ανεβάζει το τονικό ύψος της νότας κατά μια οκτάβα.
 • Ctrl+ (Mac: +): Κατεβάζει το τονικό ύψος της νότας κατά μια οκτάβα.

΄Αλλες χρήσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου σχετικές με την επεξεργασία που είναι διαθέσιμες στην Λειτουγία Εισαγωγής Νοτών είναι οι ακόλουθες:

 • (Πάνω): Ανεβάζει το τονικό ύψος της νότας κατά ένα ημιτόνιο (χρησιμοποιεί διέσεις)
 • (Κάτω): Κατεβάζει το τονικό ύψος της νότας κατά ένα ημιτόνιο (χρησιμοποιεί υφέσεις).
 • R: Διπλασιάζει την τελευταία νότα που εισάγατε
 • Q: Μειώνει κατά το ήμισυ την διάρκεια της τελευταίας νότας που εισάγατε
 • W:Διπλασιάζει την διάρκεια της τελευταίας νότας που εισάγατε
 • Backspace: Αναιρεί την τελευταία νότα
 • X: Αλλάζει την κατεύθυνση τoυ στελέχους της νότας
 • Shift⇑+X: Μετακινεί την κεφαλή της νότας στην πλευρά απέναντι από αυτήν του στελέχους

Πληκτρολόγιο MIDI

Μπορείτε επίσης να εισάγετε τονικά ύψη με τη χρήση πληκτρολογίου MIDI.

 1. Συνδέστε το πληκτρολόγιο MIDI με τον υπολογιστή και ανάψτε τον διακόπτη του πληκρολογίου
 2. Εκκίνηση του MuseScore
 3. Δημιουργία νέας παρτιτούρας
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την παύση στο μέτρο 1 έτσι ώστε να υποδείξετε από που θέλετε να ξεκινήσει η εισαγωγή νοτών
 5. Πιέστε N για να ξεκινήσετε την λειτουργία εισαγωγής νοτών
 6. Επιλέξτε μια διάρκεια νότας, για παράδειγμα τέταρτο (crochet), όπως περιγράφεται παραπάνω
 7. Πιέστε μια νότα στο πληκτρολόγιο MIDI, και παρατηρήστε ότι το τονικό ύψος προστίθεται στην παρτιτούρα σας

Σημείωση: το πληκτρολόγιο MIDI εισάγει μια νότα ή συγχορδία κάθε φορά. Αυτή η λειτουργία της εισαγωγής νοτών (συχνά αποκαλέιται "εισαγωγή βήμα προς βήμα (step-time entry)" είναι γρήγορη και αξιόπιστη. Ορισμένα λογισμικά σημειογραφίας προσπαθούν να ερμηνεύσουν την "εισαγωγή σε πραγματικό-χρόνο (real-time entry)" όπου ο μουσικός παίζει ένα πέρασμα και το λογισμικό προσπαθεί να δημιουργήσει τη σημειογραφία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι συχνά αναξιόπιστα, ακόμα και όταν πρόκειται για το παίξιμο ενός δεξιοτέχνη μουσικού που χρησιμοποιεί ακριβό λογισμικό. Το MuseScore εστιάζει σε πιο αξιόπιστες μορφές εισαγωγής νοτών.

Εάν έχετε πολλές συσκευές MIDI συνδεδεμένες με τον υπολογιστή σας, ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσετε το MuseScore για το ποιά από αυτές είναι το πληκτρολόγιο MIDI. Πηγαίνετε στο ΕπεξεργασίαΠροτιμήσεις... (Mac: MuseScoreΠροτιμήσεις...).Στο παράθυρο διαλόγου προτιμήσεις, κάντε κλικ στο I/O tab και επιλέξτε την συσκευή σας στην ενότητα με τίτλο "Επιλέξτε συσκευή εισόδου PortMidi".

Χρωματισμός των νοτών που δεν ανήκουν στην έκταση ενός οργάνου

Οι νότες που ανήκουν στην έκταση ενός μουσικού οργάνου ή μιας φωνής εμφανίζονται μαύρες,ενώ οι νότες που ξεπερνούν την συνηθισμένη έκταση ενός οργάνου,εμφανίζονται κόκκινες.Σε μερικά όργανα,η έκταση εξαρτάται από τις ικανότητες του μουσικού (such as string, wind, or voice).Για αυτά τα όργανα,οι νότες που ξεπερνούν την έκταση που μπορεί να φτάσει ένας αρχάριος εμφανίζονται σκούρες κίτρινες,ενώ αυτές που ξεπερνούν την έκταση που μπορεί να φτάσει ένας επαγγελματίας εμφανίζονται κόκκινες.

Τα χρώματα εμφανίζονται στην οθόνη και έχουν ως σκοπό απλά να ενημερώσουν,για αυτόν τον λόγο δεν εμφανίζονται στα εκτυπωμένα αντίγραφα από τις παρτιτούρες σας. Για να απενεργοποιήσετε τον χρωματισμό των νοτών, επιλέξτε ΕπεξεργασίαΠροτιμήσεις... (Mac: MuseScoreΠροτιμήσεις...), κάντε κλικ στην ταμπέλα Εισαγωγή Νοτών , και ξεμαρκάρετε το "Χρωματισμός των νοτών που βρίσκονται εκτός χρηστικού ορίου για το τονικό ύψος".

External links