Στοιχειώδη

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Basics

Το προηγούμενο κεφάλαιο "Ξεκινώντας" σας καθοδηγεί μέσω της λειτουργίας Εγκατάσταση και σας δείχνει τη διαδικασία για Δημιουργία νέας παρτιτούρας . Το κεφάλαιο "Στοιχειώδη" παρέχει μια επισκόπηση του MuseScore και περιγράφει τις γενικές μεθόδους αλλληλεπίδρασης με την παρτιτούρα.