Εγκατάσταση

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Installation

Το MuseScore λειτουργεί σε πολλά διαφορετικά συστήματα υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων Windows, Mac OS, και Linux.

Windows

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εγκατάστασης των Windows από τη σελίδα Μεταφόρτωση του MuseScore. Πατήστε στο σύνδεσμο για να ξεκινήσει το κατέβασμα. Ο περιηγητής του διαδυκτύου σας θα επιβεβαιώσει ότι θέλετε να κατεβάσετε αυτό το αρχείο. Πατήστε "Αποθήκευση Αρχείου".

Όταν τελειώσει το κατέβασμα, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Τα Windows μπορεί να ανοίξουν ένα παράθυρο ασφαλείας και να σας ρωτήσουν για μια επιβεβαίωση πριν ξεκινήσουν να τρέχουν το πρόγραμμα. Επιλέξτε "Εκτέλεση" για να συνεχιστεί η διαδικασία.

install-wizard-1-winxp.png

Ο εγκαταστάτης του προγράμματος προτείνει να κλείσετε όλες τις εφαρμογές πριν συνεχίσετε. Αφού κλείσετε όλε τις υπόλοιπες εφαρμογές πατήστε "Επόμενο" για να συνεχίσετε.

Ο βοηθός εγκατάστασης θα σας δείξει τους όρους της άδειας ελεύθερου λογισμικού, τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε. Πατήστε "Αποδέχομαι" για να συνεχίσετε.

Κατόπιν επιβεβαιώνει την τοποθεσία που θα εγκατασταθεί το MuseScore. Άμα εγκαθιστάτε μία νεότερη έκδοση του MuseScore αλλά θέλετε να κρατήσετε και κάποια παλαιότερη έκδοση στον υπολογιστή σας, τότε πρέπει να αλλάξετε την τοποθεσία εγκατάστασης. Αλλιώς πατήστε "Επόμενο" για να συνεχίσετε.

Έπειτα επιβεβαιώνει το όνομα για τον φάκελο του MuseScore που θα εμφανίζεται στη λίστα των προγραμμάτων του μενού "Έναρξη" των Windows. Πατήστε "Εγκατάσταση" για να συνεχίσετε.

Δώστε στον εγκαταστάτη του προγράμματος λίγα λεπτά προκειμένου να εγκαταστήσει όλα τα απαραίτητα αρχεία και τις ρυθμίσεις. Όταν τελειώσει, πατήστε "Κλείσιμο" για να βγείτε από τον εγκαταστάτη. Αν επιθυμείτε, μπορείτε τώρα να διαγράψετε το αρχείο του εγκαταστάτη που κατεβάσατε.

install-wizard-finish-winxp.png

Εκκίνηση του MuseScore

Για να εκκινήσετε το MuseScore επιλέξτε ΕκκίνησηΌλα τα ΠρογράμματαMuseScoreMuseScore.

Έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα το MuseScore θα ανοίξει με την παρτιτούρα δείγμα. Πειραματιστείτε ελεύθερα με την παρτιτούρα δείγμα για να πάρετε μια πρώτη γεύση του προγράμματος. Έπειτα μπορεί να θέλετε να Δημιουργία νέας παρτιτούρας .

screenshot-demo-score.png

Προχωρημένοι χρήστες: Αθόρυβο ή αφύλακτο εγκατάστασης

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το MuseScore αθόρυβα με την ακόλουθη εντολή
MuseScore-1.1.exe /S /D=C:\Program Files\MuseScore
Μπορείτε να απεγκαταστήσετε με
cd C:\Program Files\MuseScore
Uninstall.exe /S

Mac OS X

Εγκατάσταση

Θα βρείτε το αρχείο Mac dmg στη σελίδα Μεταφόρτωση. Πατήστε τον σύνδεσμο για να ξεκινήσει το κατέβασμα. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το αρχείο dmg θα τοποθετηθεί στην επιφάνεια εργασίας σας ως "MuseScore-0.9.6" και θα εμφανιστεί ο εγκαταστάτης.

install_mac_0963.png

Πάρτε το εικονίδιο του MuseScore και τοποθετήστε το στο εικονίδιο του Φακέλου Εφαρμογών. Εάν δεν είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής, το MacOSX θα σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης: κάντε κλικ στο "Πιστοποίηση(Authenticate)" και εισάγετε τον κωδικό σας για να επιτρέψετε στο Mac OS X να αντιγράψει το MuseScore στον φάκελο Εφαρμογών σας.
Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το MuseScore από τις Εφαρμογές ή το SpotLight.

Απεγκατάσταση

Απλώς διαγράψτε το MuseScore από τον φάκελο Εφαρμογών.

Linux

Παρακαλώ κοιτάξτε στη σελίδα Μεταφόρτωση για οδηγίες που αφορούν το MuseScore στα Linux. Παρέχονται πακέτα για Debian, Ubuntu, Fedora και PCLinuxOS. Άλλες διανομές μπορεί να απαιτήσουν από εσάς να φτιάξετε την εφαρμογή από την πηγή. Για οδηγίες συγκεκριμένα για το Fedora βλέπε παρακάτω.

Fedora

 1. Εισάγετε το κλειδί GPG:
  su
  rpm --import http://prereleases.musescore.org/linux/Fedora/RPM-GPG-KEY-Seve
 2. Πηγαίνετε στη σελίδα Μεταφόρτωση της ιστοσελίδας του MuseScore. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για τη σταθερή λήψη Fedora και επιλέξτε το σωστό πακέτο rpm για την αρχιτεκτονική σας
 3. Ανάλογα με την αρχιτεκτονική σας, χρησιμοποιήστε μια από τις δύο σειρές εντολών για την εγκατάσταση του MuseScore
  • για arch i386
   su
   yum localinstall musescore-0.9.4-1.fc10.i386.rpm
  • ή για arch x86_64
   su
   yum localinstall musescore-0.9.4-1.fc10.x86_64.rpm

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία με τον ήχο, βλέπε Fedora 11 and sound .