Ξεκινώντας

Updated 11 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Getting started

Αυτό το κεφάλαιο σας βοηθά να εγκαταστήσετε και να τρέξετε το MuseScore για πρώτη φορά. Το κεφάλαιο αυτό θα σας δείξει επίσης πως να δημιουργήσετε νέα παρτιτούρα.