Ξεκινώντας

Updated 9 years ago
This is an archived handbook page written for Musescore 1
Navigate to the handbook page for Musescore 2: Getting started

Αυτό το κεφάλαιο σας βοηθά να εγκαταστήσετε και να τρέξετε το MuseScore για πρώτη φορά. Το κεφάλαιο αυτό θα σας δείξει επίσης πως να δημιουργήσετε νέα παρτιτούρα.