Δημιουργία νέας παρτιτούρας

Updated 3 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Create a new score

Από το κύριο μενού επιλέξτε ΑρχείοΝέο.... Με αυτό τον τρόπο ανοίγει μια νέα παρτιτούρα.

Τίτλος, συνθέτης και άλλες πληροφορίες

New Score wizard: Title and other text

Εισάγετε τον τίτλο, το συνθέτη ή άλλες πληροφορίες όπως εμφανίζονται ανωτέρω. Σημειώστε τις δύο παρακάτω δυνατότητες:

  • Δημιουργία νέας παρτιτούρας από πρότυπο
  • Δημιουργία νέας παρτιτούρας από το μηδέν

Η πρώτη δυνατότητα δίνει μια λίστα από ετοιμοπαράδοτες παριτούρες στην επόμενη οθόνη. Η δεύτερη δυνατότητα μας παρέχει μια πλήρη λίστα οργάνων στην επόμενη οθόνη. Για τα πρότυπα θα γίνει λόγος με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω. Για την ώρα επιλέξτε "Δημιουργία νέας παρτιτούρας από το μηδέν."

Πιέστε "Επόμενο" για να συνεχίσετε.

Όργανα και φωνές

New Score wizard: Add instruments

Το παράθυρο των οργάνων χωρίζεται σε δύο στήλες. Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει όργανα και φωνές. Η δεύτερη στήλη είναι αρχικά άδεια, ωστόσο θα την γεμίσετε εσείς επιλέγοντας τα όργανα που θα επιλέξετε για την παρτιτούρα σας.

Η λίστα με τα όργανα στην πρώτη στήλη εμφανίζει κατηγορίες οργάνων. Κάντε διπλό κλίκ σε μία κατηγορία για να εμφανιστεί η πλήρης λίστα οργάνων σε κάθε οικογένεια οργάνων. Επιλέξτε ένα όργανο και κάντε κλικ στο "Προσθήκη". Το όργανο που επιλέξατε εμφανίζεται τώρα στη δεύτερη στήλη. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα όργανα ή φωνές που επιθυμείτε.

Η σειρά των οργάνων στη δεύτερη στήλη καθορίζει και τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονται στην παρτιτούρα. Για να αλλάξετε τη σειρά κάντε κλικ στο όνομα του οργάνου που θέλετε να μετακινήσετε και χρησιμοποιείστε τα κουμπιά "Πάνω" και "Κάτω" προκειμένου να το μετακινήσετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στο "Επόμενο".

Οπλισμός

Αν χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του MuseScore, το σύστημα θα σας ζητήσει να ορίσετε τον οπλισμό. Επιλέξτε τον οπλισμό και κάντε κλικ στο "Επόμενο" για να συνεχίσετε.

Αν χρησιμοποιείτε την έκδοση 0.9.2 ή κάποια προηγούμενη, δεν θα σας ζητηθεί από το σύστημα ο οπλισμός , επομένως θα πρέπει να αγνοήσετε αυτό το βήμα.

Αξία μέτρων, ελλιπές μέτρο, και πλήθος μέτρων

New Score wizard: Time signature and measure options

Ορίστε την ετικέτα χρόνου με τους αριθμούς που επιθυμείτε. Αν το κομμάτι ξεκινά με ελλιπές μέτρο, κάντε κλικ στο κουτάκι δίπλα στο "Ελλιπές μέτρο" και ορίστε την ακριβή αξία του ελλιπούς μέτρου.

Αν γνωρίζετε τον ακριβή αριθμό των μέτρων του κομματιού, μπορείτε να τον σημειώσετε τώρα. Αλλιώς μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε μέτρα αργότερα.

Πιέστε "Τέλος" για να δημιουργήσετε μια νέα παρτιτούρα.

Εκ των υστέρων ρυθμίσεις στην παρτιτούρα

Μπορείτε να αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της παρτιτούρας.

  • Για προσθαφαίρεση μέτρων ή δημιουργία ελλιπούς μέτρου βλέπε Επεξεργασία μέτρων
  • Για αλλαγή κειμένου βλέπε Επεξεργασία κειμένου . Για να προσθέσετε έναν τίτλο που λείπει (ή κάποιο άλλο στοιχείο του κειμένου) μεταβείτε στο μενού ΔημιουργίαΚείμενοΤίτλος (ή κάποιο άλλο στοιχείο κειμένου)
  • Για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε τη σειρά των οργάνων μεταβείτε στο μενού ΔημιουργίαΌργανα....

Βλέπε επίσης: Οπλισμός , Ετικέτα χρόνου , Κλειδιά .

Πρότυπα

Κατά τη δημιουργία μιας νέας παρτιτούρας εμφανίζεται η επιλογή "Δημιουργία παρτιτούρας από πρότυπο" (βλέπε Τίτλος και άλλα κείμενα παραπάνω για λεπτομέρειες). Για να δημιουργήσετε μια παρτιτούρα με την εν λόγω μέθοδο επιλέξτε την επιλογή "πρότυπο" και κάντε κλικ στο "Επόμενο" για να συνεχίσετε.

Η επόμενη οθόνη εμφανίζει μια λίστα με πρότυπα. Επιλέξτε ένα πρότυπο και κάντε κλικ στο "Επόμενο". Συνεχίστε και ολοκληρώστε τη νέα παρτιτούρα κατά το γνωστό τρόπο που έχει περιγραφεί και ανωτέρω.

Τα πρότυπα αρχεία είναι απλά αρχεία του MuseStore τα οποία βρίσκονται στο φάκελο των προτύπων. Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας πρότυπα σώζοντας αρχεία MuseStore στο φάκελο των προτύπων. Στα Windows ο φάκελος προτύπων βρίσκεται συνήθως στο C:\Program Files\MuseScore\templates. Στα Linux βλέπε στο /usr/share/mscore-xxx αν η εγκατάσταση έχει γίνει από το package manager. Αν η εγκατάσταση του mscore έχει γίνει στο Linux, τότε βλέπε /usr/local/share/mscore-xxx. Στα Mac βλέπε στο /Applications/MuseScore.app/Contents/Resources/templates