Επεξεργασία κειμένου

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Text editing

Κάντε διπλό κλικ πάνω στο κείμενο για να μπείτε σε λειτουργία επεξεργασίας:
Sample text in edit mode

Για το κείμενο σε λειτουργία επεξεργασίας είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες εντολές:

  • Ctrl+B (Mac: +B) εναλλαγή σε έντονη γραφή
  • Ctrl+I (Mac: +I) εναλλαγή σε πλάγια
  • Ctrl+U (Mac: +U) εναλλαγή σε υπογράμμιση
  • μετακίνηση δείκτη: Home End Αριστερά Δεξιά
  • Backspace αφαίρεση χαρακτήρα στα αριστερά του δείκτη
  • Delete αφαίρεση χαρακτήρα στα αριστερά του δείκτη
  • Return έναρξη νέας γραμμής
  • F2 Εισαγωγή συμβόλου κειμένου (δείτε παρακάτω)

Σύμβολα και ειδικοί χαρακτήρες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Σύμβολα Κειμένου π.χ. για να εισάγετε αξίες τετάρτων ή άλλα ειδικά σύμβολα και χαρακτήρες στο κείμενό σας. Στη Γραμμή Εργαλείων Κειμένου κάντε κλικ στο εικονίδιο του πληκτρολογίου special-text-symbols-button.png για να ανοίξετε την παλέτα με τα σύμβολα Κειμένου

The Text Symbols palette contains buttons for inserting symbols into the text such as a quarter note or special characters such as a copyright symbol or accented letters.

Δείτε επίσης: Ονόματα συγχορδιών , Στίχοι , Πλαίσιο , Λειτουργία Επεξεργασίας