Στυλ κειμένου

Updated 9 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Text styles and properties

Κάθε τύπος κειμένου έχει ένα βασικό στυλ. Για παράδειγμα, το κείμενο του Τίτλου πηγαίνει στο κέντρο και χρησιμοποιεί μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς, το κείμενο του Συνθέτη είναι μικρότερο και στοιχίζεται στα δεξιά. Για να επεξεργαστείτε τα στυλ κειμένου πηγαίνετε στο ΣτυλΕπεξεργασία Στυλ Κειμένου....

Όταν κάνετε επεξεργασία κειμένου , μπορείτε να κάνετε αλλαγές που παρεκκλίνουν από το βασικό στυλ. Για λεπτομέρειες βλέπε παρακάτω στο "Διαμόρφωση υπάρχοντος κειμένου".

Ιδιότητες κειμένου:

 • Γραμματοσειρά: όνομα της γραμματοσειράς όπως "Times New Roman" ή "Arial"
 • Μέγεθος Σημείου: το μέγεθος της γραμματοσειράς σε σημεία
 • Πλάγια, Έντονα, Υπογράμμιση: ιδιότητες γραμματοσειράς
 • Άγκυρα: σελίδα, χρόνος, κεφαλή νότας, σύστημα, πεντάγραμμο
 • Ευθυγράμμιση: οριζόντια: αριστερά, δεξιά, κέντρο; κατακόρυφα: κορυφή, κάτω μέρος, κέντρο
 • Απόκλιση: μια απόκλιση ως προς την κανονική θέση άγκυρας
 • Τύπος Απόκλισης: mm, κενό, ή ποσοστό του μεγέθους της σελίδας

Τύποι Κειμένου:

 • Τίτλος, Υπότιτλος, Συνθέτης, Ποιητής: στερεωμένα στη σελίδα
 • Δακτυλισμοί : Οι δακτυλισμοί είναι στερεωμένοι στις κεφαλές των νοτών.
 • Στίχοι : Οι στίχοι είναι στερεωμένοι σε μια θέση ως προς τον χρόνο.
 • Ονόματα συγχορδιών : Τα ονόματα συγχορδιών είναι επίσης στερεωμένα σε μια θέση ως προς τον χρόνο.
 • Σύστημα: Ισχύει για όλα τα πεντάγραμμα ενός συστήματος.* Στερεωμένο σε μια θέση ως προς τον χρόνο.
 • Πεντάγραμμο: Ισχύει για ένα μόνο πεντάγραμμο σε ένα σύστημα.* Στερεωμένο σε μια θέση ως προς τον χρόνο.

* Η διάκριση μεταξύ κειμένου Συστήματος και κειμένου Πενταγράμμου έχει σημασία για τις παρτιτούρες συνόλων. Το κείμενο Συστήματος εξάγεται σε όλα τα μέρη. Το κείμενο Πενταγράμμου εξάγεται μόνο για το μέρος στο οποίο είναι στερεωμένο.

Διαμόρφωση υπάρχοντος κειμένου

Στο MuseScore 1.0 και σε προηγούμενες εκδόσεις, οι αλλαγές στο στυλ κειμένου ισχύουν για το νέο κείμενο αλλά δεν αλλάζουν με συνέπεια το υπάρχον κείμενο. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη διαμόρφωση του υπάρχοντος κειμένου κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας "Ιδιότητες κειμένου". Για να ισχύουν οι αλλαγές σας για όλο το κείμενο του ίδιου τύπου, τσεκάρετε το κουτί "εφαρμογή σε όλα τα στοιχεία ίδιου τύπου".