Ονόματα συγχορδιών

Updated 4 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Ονόματα συγχορδιών.

Μπορείτε να εισάγετε Όνομα συγχορδίας επιλέγοντας πρώτα μια νότα και πιέζοντας Ctrl+K. Αυτό δημιουργεί ένα αντικείμενο κειμένου ονόματος συγχορδίας για την επιλεγμένη συγχορδία.

  • Πληκτρολογήστε Space για να μεταβείτε στην επόμενη συγχορδία.
  • Με Shift+Space μεταβαίνετε στην προηγούμενη συγχορδία.
  • Ctrl+Space εισάγει κενό στο κείμενο του ονόματος συγχορδίας.

Τα ονόματα συγχορδίας μπορούν να text editing σαν κανονικό κείμενο. Για να εισάγετε δίεση πληκτρολογήστε # και για να εισάγετε ύφεση πληκτρολογήστε b. Αυτοί οι χαρακτήρες θα μετατραπούν αυτόματα σε κανονικά σημάδια δίεσης ή ύφεσης μόλις μεταβείτε στην επόμενη συγχορδία.

Jazz γραμματοσειρά

Εάν προτιμάτε μια περισσότερο χειρόγραφη εμφάνιση για τα ονόματα συγχορδιών στην παρτιτούρα σας, τότε η έκδοση 0.9.5 και οι επόμενες εκδόσεις, περιλαμβάνουν την επιλογή για jazz γραμματοσειρά.

Chord names have a handwritten appearance

  1. Από το κύριο μενού επιλέξτε ΣτυλΕπεξεργασία Στυλ...
  2. Από το αριστερό παράθυρο επιλέξτε Ονόματα συγχορδιών
  3. Στο δεξί παράθυρο αντικαταστήστε το κείμενο chords.xml με jazzchords.xml