Πλαίσιο

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Frames

Το Πλαίσιο παρέχει κενό χώρο έξω από τα κανονικά μέτρα. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κείμενο ή εικόνες. Στο MuseScore υπάρχουν δύο είδη πλαισίου:

Οριζόντιο
Horizontal Frame
Το οριζόντιο πλαίσιο διασπά ένα σύστημα. Το πλάτος του είναι ρυθμιζόμενο και το ύψος του είναι ίσο με το ύψος του συστήματος. Το οριζόντιο πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεχωρίσει μια coda.
Κάθετο
Vertical Frame
Το κάθετο πλαίσιο παρέχει κενό χώρο ανάμεσα σε ή πριν από συστήματα. Το ύψος του είναι ρυθμιζόμενο και το πλάτος του είναι ίσο με το πλάτος του συστήματος. Το κάθετο πλαίσιο χρησιμοποιείται για τοποθέτηση τίτλου, υπότιτλου ή συνθέτη. Εάν δημιουργήσετε έναν τίτλο, αυτόματα τοποθετείται ένα κάθετο πλαίσιο πριν από το πρώτο μέτρο, αν δεν υπάρχει ήδη.

Δημιουργία πλαισίου

Πρώτα επιλέξτε ένα μέτρο. Η εντολή για την εισαγωγή πλαισίου βρίσκεται στο μενού ΔημιουργίαΜέτρα . Το πλαίσιο μπαίνει πριν από το επιλεγμένο μέτρο.

Διαγραφή πλαισίου

Επιλέξτε το πλαίσιο και πιέστε Del.

Επεξεργασία πλαισίου

Κάντε διπλό κλικ πάνω στο πλαίσιο για να μπείτε στη λειτουργία επεξεργασίας . Εμφανίζεται ένα κουτάκι με το οποίο μπορείτε να σύρετε το μέγεθος του πλαισίου.

Πλαίσιο τίτλου σε λειτουργία επεξεργασίας:

Horizontal frame