Διαχωρισμός γραμμών ή σελίδων

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Breaks and spacers

Ο διαχωρισμός σελίδων ή διαχωρισμός γραμμών (διαχωρισμός συστημάτων) εφαρμόζεται με το σύρσιμο του αντίστοιχου συμβόλου από την παλέτα διαχωριστικών πάνω σε ένα κενό χώρο του μέτρου της παρτιτούρας. Ο διαχωρισμός θα γίνει μετά το μαρκαρισμένο μέτρο. Τα πράσινα σύμβολα του διαχωρισμού είναι ορατά στην οθόνη, αλλά δεν εμφανίζονται στις εκτυπώσεις.

Breaks Palette

Διαχωρισμοί συστημάτων στο ενδιάμεσο ενός μέτρου χρειάζονται μερικές φορές (ιδιαίτερα σε στροφικούς ύμνους ή τραγούδια). Για παράδειγμα άμα θέλετε τρεις χρόνους σε ένα σύστημα και έναν (Άρση) στο επόμενο, τότε χρειάζεται να δημιουργήσετε δύο μέτρα με συνεπτυγμένη διάρκεια. Για λεπτομέρειες δείτε Επεξεργασία μέτρων , "Διάρκεια" και "Μη ομαλά".

Τα Διάκενα Πενταγράμμων χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν το διάστημα ανάμεσα σε δύο παρακείμενα πεντάγραμμα. Σύρετε και αφήστε ένα διαχωριστικό σε ένα μέτρο πάνω από την περιοχή η οποία χρειάζεται περισσότερο κατακόρυφο χώρο. Κάντε διπλό κλικ πάνω στο διαχωριστικό και σύρετε το κουτάκι χρησιμοποιώντας το ποντίκι για να προσαρμόσετε το ύψος του διαχωρισμού.

Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τον διαχωρισμό ανάμεσα στα πεντάγραμμα σε όλη την παρτιτούρα, τότε χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις στυλ. Τα διαχωριστικά έχουν σχεδιαστεί για τοπικές προσαρμογές.