Αναίρεση και επαναφορά

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Undo and redo

Το MuseScore έχει απεριόριστες λειτουργίες αναίρεσης/επαναφοράς.

Οι καθιερωμένες συντομεύσεις είναι:

  • Αναίρεση Ctrl+Z (Mac: +Z)
  • Επαναφορά Ctrl+Shift+Z or Ctrl+Y (Mac: +Shift+Z)

Ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά από τη γραμμή εργαλείων:

Undo/Redo buttons