Αντιγραφή και επικόλληση

Updated 13 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Αντιγραφή και επικόλληση.

Η Αντιγραφή και η Επικόλληση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μας επιτρέπει να αντιγράφουμε επαναλαμβανόμενο μουσικό κείμενο.

Αντιγραφή

  1. Κάντε κλικ στην πρώτη νότα της επιλογής σας
  2. Shift+κλικστην τελευταία νότα της επιλογής σας. Ένα μπλε τετράγωνο θα μαρκάρει την επιλεγμένη περιοχή.
  3. Από το μενού επιλέξτε ΕπεξεργασίαΑντιγραφή

Επικόλληση

  1. Κάντε κλικ στη νότα ή στο μέτρο που επιθυμείτε να ξεκινήσει η επικόλληση της επιλογής σας
  2. Από το μενού επιλέξτε ΕπεξεργασίαΕπικόλληση