Ενωτικές γραμμές πολλών πενταγράμμων

Updated 2 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Cross-staff notation

Στις παρτιτούρες για πιάνο είναι συνηθισμένη η χρήση και των δύο πενταγράμμων (κλειδί του Φα και κλειδί του Σολ) για τη γραφή μιας μουσικής φράσης.
Αυτό μπορεί να καταχωρηθεί στο MuseScore ως εξής:

Πρώτα εισάγετε όλες τις νότες σε ένα πεντάγραμμο:
Beamed notes in upper staff

Ctrl+Shift+Down μετακινεί την επιλεγμένη νότα ή συγχορδία στο επόμενο πεντάγραμμο (Mac: +Shift+Down.)
Selected note moved to lower staff

Βλέπε επίσης: Διαστολή για διαστολές πολλών πενταγράμμων (i.e. grand staff).