Παύσεις μέτρων

Updated 12 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Παύσεις μέτρων.

Παύση ολόκληρου μέτρου

A full-measure rest looks like a whole-note (semi-breve) rest except it is centered in the middle of a measure

Όταν ένα ολόκληρο μέτρο είναι άνευ νοτών, τότε χρησιμοποιείται παύση ολόκληρου μέτρου (full-bar).

Για να δημιουργήσετε παύση ενός μέτρου, επιλέξτε ένα μέτρο και πιέστε Del. Όλες οι νότες και οι παύσεις στο μέτρο αυτό θα αντικατασταθούν από παύση ενός μέτρου.

Παύση πολλών μέτρων

Multi-measure rests have a number above the staff indicating the duration of the rest by the number of measures

Οι παύσεις πολλών μέτρων (multi-bar) υποδηλώνουν μια μακρά διάρκεια σιωπής για ένα όργανο και χρησιμοποιούνται συχνά στις παρτιτούρες για μουσικά σύνολα.

Οδηγίες

  1. Από το μενού επιλέξτε ΣτυλΕπεξεργασία Γενικού Στυλ (στην έκδοση 0.9.5 και σε προηγούμενές της, καλείται ΣτυλΕπεξεργασία Στυλ)
  2. Κάντε κλικ στην ετικέτα "Παρτιτούρα", εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη
  3. Προσθέστε ένα σημάδι τσεκαρίσματος δίπλα στο "Δημιουργία Παύσεων Πολλών Μέτρων"

Περιορισμοί

Η επιλογή στυλ δημιουργεί αυτόματα παύσεις πολλών μέτρων καθ' όλη την έκταση της παρτιτούρας. Για το λόγο αυτό συνιστάται να εισάγετε πρώτα όλες τις νότες σας και μετά να ενεργοποιήσετε τις παύσεις πολλών μέτρων.

Η έκδοση 0.9.5 και προηγούμενές της, δεν διαχωρίζουν αυτόματα τις παύσεις πολλών μέτρων σε σημαντικά σημεία, όπως σε διπλές διαστολές, ετικέτες κλίμακας, σημεία πρόβας. Αυτό έχει ήδη επιδιορθωθεί στις τελευταίες εκδόσεις του MuseScore. Ως προσωρινή λύση για προηγούμενες εκδόσεις βλέπε το "Διαχωρισμός παύσεων πολλών μέτρων" που βρίσκεται ως τίτλος στο επεξεργασία μέτρων .