Γραμμές

Updated 14 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Γραμμές.

Η παλέτα γραμμών, όπως κάθε άλλη palette , λειτουργεί μέσω των εντολών "σέρνω-και-αφήνω". Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σύρετε το αντικείμενο από την παλέτα και να το αφήσετε πάνω στην παρτιτούρα.

Lines palette

Αλλαγή μήκους

Αν αλλάξετε το μήκος μιας γραμμής χρησιμοποιώντας το ποντίκι, τότε τα σημεία τα οποία περιλαμβάνει (οι νότες ή τα μέτρα για τα οποία ισχύει) δεν αλλάζουν. Για το λόγο αυτό συνιστάται η ακόλουθη μέθοδος για την προσαρμογή της αρχής και του τέλους μιας γραμμής.

 1. Αν είστε στη λειτουργία εισαγωγής νοτών τότε πιέστε N για να φύγετε από την εισαγωγή νοτών
 2. Κάντε διπλό κλικ πάνω στη γραμμή την οποία θέλετε να αλλάξετε
 3. Μετακινήστε τα κουτάκια χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες συντομεύσεις
  • Shift+Δεξιά για να μετακινήσετε την άκρη της γραμμής προς τα δεξιά κατά μια νότα (ή μέτρο)
  • Shift+Αριστερά για να μετακινήσετε την άκρη της γραμμής προς τα αριστερά κατά μια νότα (ή μέτρο)
 4. Αν χρειάζεται να αλλάξετε το μήκος της γραμμής για οπτικούς λόγους, χωρίς να αλλάξετε τις νότες ή τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνει, τότε χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις
  • Δεξιά για να μετακινήσετε το κουτάκι προς τα δεξιά κατά μια μονάδα
  • Αριστερά για να μετακινήσετε την άκρη της γραμμής προς τα αριστερά κατά μια μονάδα

Βλέπε επίσης: Φουρκέτα , Volta