Σύζευξη

Updated 8 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Slurs

Η σύζευξη είναι μια καμπύλη γραμμή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες νότες και υποδεικνύει ότι οι εν λόγω νότες πρέπει να παιχτούν ενωμένες. Για την ένωση δύο νοτών ίδιου τονικού ύψους βλέπε Δέσιμο

Οδηγίες

 1. Αφήστε τη λειτουργία εισαγωγή νοτών και επιλέξτε την πρώτη νότα:
  First note selected
 2. S Δημιουργεί σύζευξη:
  Slur to adjacent note
 3. Shift+Δεξιά Μετακινεί τη σύζευξη στην επόμενη νότα:
  Three-note slur
 4. X Μεταφέρει την κατεύθυνση της σύζευξης:
  Slur above note stems
 5. Escape Ολοκληρώνει τη διαδικασία δημιουργίας σύζευξης :
  Slur no longer in edit mode

Δεύτερη μέθοδος

 1. Αφήστε τη λειτουργία εισαγωγή νοτών και επιλέξτε την πρώτη νότα:
 2. Ctrl-Επιλέξτε (resp. -επιλέξτε για) or Shift⇑-Επιλέξτε την τελευταία νότα
 3. Πατήστε S

Τρίτη μέθοδος

 1. Ενώ έχετε ενεργοποιημένη την note entry πληκτρολογήστε την πρώτη νότα στην περιοχή της σύζευξης.
 2. Πατήστε S για να ξεκινήσει η περιοχή της σύζευξης.
 3. Πληκτρολογήστε τις υπόλοιπες νότες μέσα στην περιοχή της σύζευξης.
 4. Πατήστε S για να σταματήσει η περιοχή της σύζευξης.

Προσαρμογές

Τα κουτάκια (βλέπε ανωτέρω τις εικόνες για τα βήματα 2-4) μπορείτε να τα προσαρμόσετε με το ποντίκι. Τα δύο εξωτερικά κουτάκια δημιουγούν την αρχή και το τέλος της σύζευξης. Τα δύο εσωτερικά κουτάκια δημιουργούν την καμπύλη της σύζευξης.

Η σύζευξη μπορεί να σχηματιστεί σε διάφορα συστήματα και σε διάφορες σελίδες. Η έναρξη και το τέλος της σύζευξης συνδέονται με μια νότα/ συγχορδία ή με μια παύση. Αν οι νότες εμφανιστούν με άλλη μορφή εξαιτίας αλλαγών που συνδέονται με τη σελιδοποίηση, την αλλαγή αποστάσεων μεταξύ των γραμμών του πενταγράμμου ή το στυλ γραφής, η σύζευξη προσαρμόζεται αυτόματα.

Αυτό το παράδειγμα δείχνει μια σύζευξη που μεταπηδάει από το κλειδί του φα στο κλειδί στου σολ.Χρησιμοποιώντας το ποντίκι,επιλέξτε την πρώτη νότα της σύζευξης,κρατήστε πατημένο το πλήκτροCtrl (resp. για Μac) και επιλέξτε την τελευταία νότα της σύζευξης, και πατήστεS για να προσθέσετε την σύζευξη.

Slur across clefs

Σημείωση: Πολλές φορές δεν είναι δυνατό να αλλάξετε την αρχή και το τέλος της καμπύλης με τη χρήση του ποντικιού. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήστε Shift + αριστερό ή δεξί βελάκι προκειμένου να καθορίσετε το αρχικό και το τελικό σημείο της σύζευξης.

Διακεκομμένη γραμμή

Οι συζεύξεις με διακεκομμένη γραμμή χρησιμοποιούνται μερικές φορές σε τραγούδια όπου η παρουσία της σύζευξης ποικίλει μεταξύ των στροφών. Οι συζεύξεις με διακεκομμένη γραμμή χρησιμοποιούνται επίσης για να δηλώσουν τις προτάσεις ενός συντάκτη (που έρχονται σε αντίθεση με την αρχική σήμανση του συνθέτη). Για να αλλάξετε μια υπάρχουσα σύζευξη σε σύζευξη με διακεκκομμένη γραμμή κάντε δεξί κλικ πάνω στη σύζευξη και επιλέξτε Ιδιότητες Σύζευξης.... Από το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Σύζευξης μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε μια συμπαγή σύζευξη ή μια σύζευξη με διακεκομμένη γραμμή.

Βλέπε επίσης: Δέσιμο , Λειτουργία επεξεργασίας .