Ήχος και αναπαραγωγή

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Sound and playback

Το MuseScore έχει ενσωματωμένες δυνατότητες "Ήχου και αναπαραγωγής". Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής και τρόπους για την επέκταση των ήχων των οργάνων πέρα από τον ενσωματωμένο ήχο του πιάνου.