Ήχος και αναπαραγωγή

Updated 9 years ago
This is an archived handbook page written for MuseScore 1
Navigate to the handbook page for MuseScore 2: Sound and playback

Το MuseScore έχει ενσωματωμένες δυνατότητες "Ήχου και αναπαραγωγής". Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής και τρόπους για την επέκταση των ήχων των οργάνων πέρα από τον ενσωματωμένο ήχο του πιάνου.