Ήχος και αναπαραγωγή

Updated 14 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Ήχος και αναπαραγωγή.

Το MuseScore έχει ενσωματωμένες δυνατότητες "Ήχου και αναπαραγωγής". Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής και τρόπους για την επέκταση των ήχων των οργάνων πέρα από τον ενσωματωμένο ήχο του πιάνου.