Τέμπο

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tempo

Το τέμπο της αναπαραγωγής μπορεί να αλλάξει είτε μέσω του πίνακα αναπαραγωγής, είτε μέσω του κειμένου του τέμπο της παρτιτούρας.

Πίνακας αναπαραγωγής

  • Εμφάνιση του πίνακα αναπαραγωγής: ΕμφάνισηΠίνακας Αναπαραγωγής
  • Αλλαγή της ρυθμικής αγωγής (χαλ) με τη χρήση του ρυθμιστή Τέμπο (Tmp)

Κείμενο του τέμπο

  • Επιλέξτε μια νότα για να καθορίσετε το πού θα δημιουργηθεί το κείμενο του τέμπο
  • Από το κύριο μενού: ΔημιουργίαΚείμενο...Τέμπο...
  • Πιέστε OKγια να ολοκληρώσετε

Το υπάρχον κείμενο του τέμπο μπορεί να αλλάξει με διπλό κλικ στο κείμενο για εισαγωγή στην λειτουργία επεξεργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε text editing για να προσθέσετε ένα τέταρτο ή μια άλλη αξία για το σύμβολο του μετρονόμου στο κείμενο του τέμπο.

Metronome mark: Andante quarter note = 75

Οι χτύποι ανά λεπτό (χαλ) σε ένα υπάρχον κείμενο τέμπο μπορούν να ρυθμιστούν με διπλό κλικ στο κείμενο και την επιλογή Ιδιότητες Τέμπο...

Σημείωση:Η αναπαραγωγή του κειμένου του τέμπο ενδέχεται να είναι πιο γρήγορα ή πιο αργά από την καθορισμένη ρυθμική αγωγή (χαλ), εάν η ρύθμιση του τέμπο στον πίνακα αναπαραγωγής δεν έχει οριστεί 100 τοις εκατό.