Αλλαγή και ρύθμιση των ήχων

Updated 11 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Αλλαγή και ρύθμιση των ήχων.

Μείκτης (Mixer)

Ο μείκτης σας επιτρέπει να αλλάξετε τους ήχους των οργάνων και να ρυθμίσετε ένταση, μετατόπιση, αντήχηση και chorus για κάθε πεντάγραμμο. Από το κύριο μενού επιλέξτε ΕμφάνισηΜείκτης για την εμφάνιση του μείκτη.

Ο αναμίκτης εμφανίζει τις επιλογές

Σίγαση και Σόλο

Επιλέξτε το Σίγαση για τη σίγαση μιας εκάστης μελωδικής γραμμής. Εναλλακτικά, επιλέξτε το Σόλο για τη σίγαση όλων των μελωδικών γραμμών εκτός της γραμμής που έχετε μαρκάρει ως "σόλο".

Επιλογή Καντράν

Για να ενεργοποιήσετε ένα καντράν δεξιόστροφα(προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού) κάντε κλικ και σύρετε προς τα πάνω. Για να ενεργοποιήσετε ένα καντράν αριστερόστροφα(αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού) κάντε κλικ και σύρετε προς τα κάτω.

Ήχος

To μενού ήχων εμφανίζει μια λίστα με όλα τα όργανα που υποστηρίζονται από τα πρόσφατα SoundFont .

Αλλαγή οργάνου

Μπορείτε να αλλάξετε το όργανο που χρησιμοποιείται σε ένα πεντάγραμμο.Η ακόλουθη μέθοδος ανανεώνει τον ήχο του οργάνου,το όνομα του πενταγράμμου και κάνει την τονική μεταφορά στο πεντάγραμμο κατευθείαν.

 1. Κάντε δεξί κλικ πάνω σε ένα κενό μέρος του μέτρου και επιλέξτε ιδιότητες Πενταγράμμου...
 2. Τσεκάρετε την Αλλαγή οργάνου
 3. Επιλέξτε το καινούργιο σας όργανο και τσεκάρετε το OK για να επιστρέψετε στο διάλογο Ιδιοτήτων Πενταγράμμου
 4. Τσεκάρετε ξανά το OK για να επιστρέψετε στην παρτιτούρα

Αλλαγή ρυθμίσεων των ήχων εντός του κομματιού

Στο MuseScore υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του ήχου ενός οργάνου μέσα στο κομμάτι. Για παράδειγμα, τα έγχορδα μπορούν να παίζουν άλλους ήχους όπως pizzicato ή τρέμολο και η τρομπέτα μπορεί να βγάλει έναν άλλο ήχο όταν έχει σουρντίνα. Οι ακόλουθες οδηγίες αξιοποιούν ως παράδειγμα την τρομπέτα με σουρντίνα, ωστόσο συνδέονται με την αλλαγή των ήχων γενικώς, όπως για παράδειγμα τη μετάβαση σε pizzicato ή σε τρέμολο στα έγχορδα.

 1. Επιλέξτε την πρώτη νότα από από την περιοχή με τη σουρντίνα
 2. Από το κύριο μενού επιλέξτε ΔημιουργίαΚείμενοΚείμενο Πενταγράμμου
 3. Πληκτρολογήστε Σίγαση (Mute) (ή μια αντίστοιχη ένδειξη, όπως Con Sordino).Στην εν λόγω περίπτωση το κείμενο του πενταγράμμου είναι για φωνές και δεν επηρεάζει την αναπαραγωγή στο MuseScore
 4. Πιέστε δεξί κλικ στο πεντάγραμμο και επιλέξτε Ιδιότητες Κειμένου Πενταγράμμου...
 5. Στο μενού που περιέχει τις Ιδιότητες Κειμένου Πενταγράμμου σημειώστε το κουτάκι τσεκαρίσματος Κανάλι
 6. Στο μενού που περιέχει τις Ιδιότητες Κειμένου Πενταγράμμου επιλέξτε σίγαση
 7. Κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε στην παρτιτούρα

Κάθε νότα που προσθέτετε τώρα στο πεντάγραμμο ακούγεται ως ήχος με σουρντίνα. Για να επιστρέψετε σε έναν ήχο άνευ σίγασης αργότερα μέσα στο κομμάτι ακολουθήστε αντίστοιχες με τις παραπάνω οδηγίες. Μην πληκτρολογήσετε όμως Άνοιγμα στο βήμα 3 και επιλέξτε κανονικό στο βήμα 6.