Δυναμικές

Updated 4 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Δυναμικές.

Η ένταση αναπαραγωγής μπορεί να αλλάξει για ολόκληρο το κομμάτι από τον πίνακα αναπαραγωγής, ή τοπικά από το κείμενο Δυναμικών μέσα στην παρτιτούρα.

Πίνακας Αναπαραγωγής

  • Εμφανίστε τον πίνακα αναπαραγωγής: ΕμφάνισηΠίνακας Αναπαραγωγής
  • Αλλάξτε την Ένταση με τη χρήση ρυθμιστικού

Κείμενο Δυναμικών

Από την παλέτα Δυναμικών, κάντε κλικ και σύρετε ένα κείμενο Δυναμικών πάνω σε ένα μέτρο της παρτιτούρας.

Ρυθμίζοντας την ένταση αναπαραγωγής για ένα κείμενο Δυναμικών

  • Κάντε δεξί κλικ πάνω στο κείμενο Δυναμικών για να ανοίξετε το μενού.
  • Επιλέξτε "Ιδιότητες MIDI".
  • Ρυθμίστε το νούμερο "Ταχύτητα", ψηλότερα για πιο δυνατά, χαμηλότερα για πιο μαλακά.