Υποστήριξη

Updated 9 years ago
This is an archived handbook page written for Musescore 1
Navigate to the handbook page for Musescore 2: Support

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πως μπορείτε να βρείτε βοήθεια χρησιμοποιώντας το MuseScore: τα καλύτερα μέρη για να ψάξετε, ο καλύτερος τρόπος για να υποβάλλετε μια ερώτηση στα φόρουμ, καθώς επίσης και συμβουλές για το πως να αναφέρετε ένα λάθος.