Πως να αναφέρετε λάθη ή να ζητήσετε βοήθεια

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Πως να αναφέρετε λάθη ή να ζητήσετε βοήθεια.

Πριν στείλετε κάποιο αίτημα για βοήθεια ή για υποστήριξη στο Φόρουμ:

  • Αναζητήστε μια λύση στο Εγχειρίδιο.
  • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εύρεση στην ιστοσελίδα, για να δείτε αν κάποιος άλλος έχει αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα στα φόρουμ.
  • Εάν στέλνετε μια αναφορά λάθους, προσπαθήστε πρώτα να αναπαραγάγετε το πρόβλημα με την τελευταία πρό-εκδοση. Μπορείτε επίσης να κοιτάξετε στο ιστορικό εκδόσεων για να ελέγξετε εάν έχει ήδη επιδιορθωθεί.

Όταν στέλνετε το αίτημά σας για υποστήριξη ή αναφορά λάθους, παρακαλούμε να περιλαμβάνει όσες περισσότερες από τις παρακάτω πληροφορίες γνωρίζετε:

  • Την έκδοση του MuseScore που χρησιμοποιείτε (π.χ. έκδοση 1.0) ή τον αριθμό αναθεώρησης εάν χρησιμοποιείτε μια προ-έκδοση (π.χ. αναθεώρηση 3996)
  • Το λειτουργικό σύστημα με το οποίο τρέχετε το πρόγραμμα (π.χ. Windows Vista, Windows 7, Mac OS 10.6 or Ubuntu 10.10)
  • Εάν αναφέρετε ένα λάθος, παρακαλούμε περιγράψτε τα ακριβή βήματα τα οποία οδήγησαν στο πρόβλημα (που κάνετε κλικ, ποιά πλήκτρα πιέζετε, τι βλέπετε, κτλ.). Εάν δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε το πρόβλημα με αυτά τα βήματα, πιθανόν να μην αξίζει να το αναφέρετε, καθώς ούτε οι προγραμματιστές δεν θα είναι σε θέση να το αναπαράγουν (και να το λύσουν).
  • Περιορίστε τις αναφορές σας στον ανιχνευτή θεμάτων σε ένα λάθος ανά αναφορά
  • Θυμηθείτε ότι ο στόχος της αναφοράς λαθών δεν είναι μόνο να δείξει το λάθος, αλλά να επιτρέψει και σε άλλους να αναπαράγουν εύκολα το πρόβλημα