Zdvojnásobení délky not

• May 20, 2016 - 12:23

Chtěl jsem se zeptat zda někdo neví jak se dají zvojnásobit délky všech not. (ze půlových udělat celé, ze čtvrtek udělat půlky ...) Díky


Comments

Oznečit všechny takty (klepnout na první takt, podržet Shift, klepnout na poslední takt) nebo Ctrl+A
Ctrl+C
Úpravy > Vložit s dvojnásobnou délkou nebo Ctrl+Shift+W
Případně, je-li třeba:
Zobrazit > Hlavní paleta > Taktová označení > Přetáhnout dvojnásobný takt na začátek osnovy
L.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.