Сравнителна характеристика на MuseScore и Finale NotePad

Jan 8, 2011 - 15:39

В долната таблица е дадена сравнителна таблица на MuseScore и Finale NotePad. Първоначално направих сравнението, защото и двата продукта са свободни. Тъй като MakeMusic съобщи че ще започнат да таксуват NotePad 2009, MuseScore изглежда още по-примамлива.

Характерът на двете програми е доста различен. NotePad е умишлено ограничен, за да стимулира потребителите да си купят по-пълноценната Finale тъй като изискванията им нарастват. От друга страна MuseScore е разработена като свободен, с отворен код софтуер, където всеки с нужните умения и желание може да спомогне за подобряването на продукта. В резултат MuseScore се справя много по-добре при работа с голям брой инструменти или всякаква нотация отвъд най-основното.

Таблицата долу е обновена за версии 0.9.5 & 0.9.6 на MuseScore.

MuseScore Finale NotePad

Нотиране

Брой петолиния Неограничен 8
Брой линии за петолиние 1 до 9 5 (плюс табулатура)
Смяна на тоналност Неограничен 0
Смяна на размер Неограничен 0
Ауфтакт или непълен такт Поддържа Не поддържа
Куплети Неограничен 1
Имена на акорди Поддържа Не поддържа
Нотиране на ударни Частична поддръжка Не поддържа
Оформление на документа Приспособим Нагласен

Ноти

Точкуване Единично или двойно Само единично
Форшлаг Поддържа Не поддържа

Пестене на време

Извличане на партии Поддържа Не поддържа
Поддръжка на добавки QtScript (разработва се) Няма

Файлови формати

MIDI Import/export Import/export
MusicXML Import/export Import/export (от 2009)
PDF Export Не поддържа
PNG/SVG изображения Export Не поддържа
WAV/FLAC/OGG аудио формати Export (от версия 0.9.5) Не поддържа

Възпроизвеждане

Смесител Частичен Не поддържа
Звук 128 звука (от 0.9.6) плюс поддръжка на допълнителни SoundFonts 128 звука (Основно MIDI)
Expressive playback Само стакато, тенуто и арпежите се интерпретират "Human Playback" стандартен стил
Маркиране на позиция на възпроизвеждане Движещ се показалец плюс автоматично местене (от версия 0.9.4) Движещ се показалец плюс автоматично местене
Повторения Изпълняват се Игнорират се

Платформи

Windows Поддържа се Поддържа се
Mac OS Поддържа се Поддържа се
Linux Поддържа се Няма поддръжка

Цена

Цена $0 $9.95 (от Септември 2008)
Изходен код Свободен за споделяне и промяна Затворен