Instrucións de compilación (Ubuntu)

Updated 14 years ago

Velaquí os pasos precisos para compilar 0.9.3 en Ubuntu 8.04 Hardy:

Instale primeiro as dependencias requiridas (se non o están xa)

sudo apt-get build-dep mscore

Descargue a fonte .tar.bz desde Sourceforge, descomprímaa, compílea e instale :

bunzip2 mscore-0.9.3.tar.bz2
tar xf mscore-0.9.3.tar
cd mscore-0.9.3

[O paso "make revision" de embaixo é opcional, mais actualiza o número da revisión na caixa Acerca de]

make revision
make

[vai tomar un viño até que remate]

sudo make install