Compileer instructies (Ubuntu)

Updated 15 years ago

Hier zijn de vereiste stappen voor het compileren van 0.9.3 op Ubuntu 8.04 Hardy:

Installeer eerst de vereiste afhankelijkheden (als u die reeds hebt)

sudo apt-get build-dep mscore

Download de .tar.bz source from Sourceforge, uncompress, compileer en install :

bunzip2 mscore-0.9.3.tar.bz2
tar xf mscore-0.9.3.tar
cd mscore-0.9.3

[De "make revision" stap hieronder is optioneel, Het revisienummer kunt u vinden in het scherm >>>Help>>> Over Musescore]

make revision
make

[ga een kopje koffie drinken tot hij klaar is...]

sudo make install