Нови функции в MuseScore 0.9.6

Last updated 2011-01-25

Топ новости

 • Готовност за базово ансамбълно нотиране. Многотактовите паузи автоматично се прекъсват на точното място (промяна на арматура или размерност, двойни тактови линии и т.н.), транспонирането запазва изписването на тоновете (например Ми диез не се превръща вече във Фа след смяна на тоналността), динамиката може да влияе на цялата система, единичен инструмент или петолиние (не работи с всички SoundFonts), repeat text and system text extracted to all parts, готови шаблони за оркестър и група.
 • Избор от 128 инструмента на звук за възпроизвеждане плюс осем комплекта барабани и перкусии с вградения SoundFont (TimGM6mb.sf2). Предишните версии за Windows и Mac OS използваха звука на пиано за всички инструменти и изискваха задаване на собствен SoundFont , в случай че искате друг звук за инструментите, различен от пиано
 • Групиране на триоли и подобрена поддръжка на триоли въобще
  В някои случаи нотирането изисква групиране на триоли в по-голяма група
 • Начална поддръжка за създаване на собствени хроматични знаци
  В този прозорец създавате микротонални знаци за турски Макам и др.
 • Значителни подобрения в MusicXML, който ви позволява по-прецизно споделяне на файлове с други нотописни програми
 • Нова поддръжка на Овертюра и ABC импорт, както и значителни подобрения в LilyPond експорт
 • Автоматичен запис - възстановява документа ви след срив
 • Плюс още стотици подобрения... (виж по-долу)

Важно за тези, които ъпгрейдват от по-стара версия

 • Файлове, записани с 0.9.6 не се отварят коректно с версия 0.9.5 и предишни. Това е поради необходими промени по файловата структура. Разбира се MuseScore 0.9.6 може да отваря старите ви файлове.
 • За да премахнете такт маркирайте го и изберете EditDelete Selected Measures или с комбинацията Ctrl+Del (Mac: +Del или +Fn+Backspace). В предишни версии трябваше да се използва специално селектиране с пунктир. За подробности виж раздел "Изтриване" в Работа с тактове
 • За желаещите да сменят SoundFonts, настройките са в DisplaySynthesizer и вече не изискват рестарт. В предишните версии настройките на SoundFont бяха в EditPreferences...I/O tab. За подробности виж SoundFont

Възпроизвеждане

 • По-прецизно възпроизвеждане при повторения volta, D.S. в повтаряща се част, и D.C. al Fine
 • Настройка на референтния тон. Може да настроите възпроизвеждането по-високо или по-ниско от стандарта A-440
 • Премахнат е бутона пауза (бутона play има вече аналогична функционалност)
 • Включени са звуци на всички инструменти благодарение на компактния SoundFont с отворен код на Tim Brechbill: "TimGM6mb.sf2"
 • Нов панел с настройки на възпроизвеждането DisplaySynthesizer с reverb, chorus, ниво на звука, и промени на SoundFont без рестарт (предишните версии на MuseScore изискват рестарт при промяна на SoundFonts)
  Контрол над нивото на звук; SoundFonts; Настройване; Реверберация: размер на стаята, заглушаване, ширина, Chorus: вид, брой, скорост, дълбочина
 • Swing, shuffle и обикновени осмини от DisplayPlay Panel
 • Възпроизвеждането през Jack MIDI позволява възпроизвеждане през MIDI клавиатура (експериментална функция, виж MIDI out via JACK ) или възпроизвеждане via VSTi
 • Въвеждането на ноти с клавиатура работи дори когато няколко MIDI устройства са включени към компютъра. Изберете входното MIDI устройство от падащото меню в EditPreferences...I/O tab
 • Прослушайте звуците от MIDI клавиатурата в MuseScore дори ако не сте в режим на въвеждане на ноти (подходящо ако MIDI клавиатурата няма говорители, а искае да просвирите пасаж преди да напишете нотите)
 • Piano roll - показване на пиано ролка при възпроизвеждане. Цъкнете с дясно копче на петолиние и изберете "Pianoroll Editor..."
 • Променете атаката (силата) на отделен тон чрез дясно копче Note Properties...
 • Нотите се изсвирват в цялата продължителност по подразбиране
 • Динамиката може да влияе на отделно петолиние, част или на цялата партитура. Дясно цъкване на dynamic marking и избирате "MIDI Properties..."
  Задаване на атаката и обхват
 • Маркировката за Състейн педал оказва влияние на възпроизвеждането
 • Възходящите арпежи оказват влияние на възпроизвеждането

Потребителски интерфейс

Спестява време

 • Подобрения в Помощника за нова партитура: бързо намиране на инструменти (първоначално се показват най-често използваните), по-малко стъпки (може да натиснете Finish по-рано, вместо да прелиствате целия помощник).
 • Прилагайте промени на няколко ноти наведнъж:
  • от NotesAdd Interval
  • Малки ноти за украшения и каденци
  • Всякакви нотни свойства
 • Нови начини за избор на подобни обекти чрез десен бутон и Select
  Новия диалог за избор предлага избиране на подобни обекти в петолиние, партитура, глас и много други възможности
 • Копиране и поставяне на ноти вече включва всякакви лигатури
 • Копиране и поставяне между транспонирани инструменти запазва тона на звучене, вместо показвания
 • Смяната на инструмент в съществуващо петолиние става с двойно по-малко цъкания, спрямо предишните версии. Цъкнете с дясно копче върху празна част от петолинието, изберете Staff Properties..., цъкнете "Change Instrument" (за момента има бъгове: missing flats, font style, clef)
 • Дублирайте избрани ноти чрез клавиш R
 • Нови клавишни комбинации
  • Превключване между точки на лигатура, линии и аколада, в режим на редактиране: Tab и Shift+Tab
  • Добавяне на текст към петолиние: Ctrl+T (Mac: +T)
  • Добавяне на системен текст: Ctrl+Shift+T (Mac: +Shift+T)
  • Предишна сричка от текста: Ctrl+Left (Mac: +Left)
  • Следваща сричка от текста: Ctrl+Right (Mac: +Right)
  • Към предишна строфа: Up
  • Към следваща строфа: Down
  • Промяна на двойна тактова черта или такава за повторение към нормална: Маркирайте я и натиснете Del

Лесна за употреба

 • Изтриване и пемахване на такт става с нормална селекция после EditDelete Selected Measures или с клавишна комбинация Ctrl+Del (Mac: +Del). Няма нужда от Ctrl+click, или пунктирани селекции
 • Вече е възможна да се избере текст в режим на редактиране с мишката. Също Ctrl+A (Mac: +A) работи в режим на редактиране
 • По-голям обхват за влачене и пускане на означения за размерност и ключове. В предишните версии трябваше да го влачите в малкото място между тактовата черта от ляво и първата нота.
 • Ноти извън обхвата са с по-тъмно червено или жълто и са по-четливи. Ноти към 2-4 глас са също по-тъмни.
 • Увеличете или намалете на половина времетраенето на току що въведената нота използвайки q или w по време на въвеждане.
 • Бутоните за хроматични знаци в лентата с инструменти работят коректно в режим на въвеждане (в предишни версии бутоните оставаха натиснати след преминаване към следваща нота)
 • Добавете лесно Легато или hairpin обхващайки множество ноти. Просто изберете нотите и натиснете (S за легато, H за кресчендо, Shift+Hза декресчендо). Няма губене на време с позициониращи точки.
 • Бившата Нотна палитра вече е правилно обозначена като Форшлаг палитра
 • Иконите за две точки и свързване на ноти в лентата с инструменти са по-четливи и разпознаваеми
 • Подобрени съобщения за грешки, когато SoundFont не иска да се зареди
 • По-добра формулировка за StyleEdit General StylePage
 • Автоматична проверка за обновявания. Настройка от EditPreferences...Updates tab

Повече контрол

 • Цветовете на нотите извън диапазона могат да се изключат от EditPreferences...Note Entry tab
 • Редактиране на диапазона за инструмент: Цъкнете с дясно копче върху празна част от петолиние и изберете Staff Properties...
 • Запомня дали основния прозорец е бил уголемен и възстановява предишната позиция
 • При настройване на тоновете, стрелката Up използва диези, а kbd>Down използва бемоли
 • Опции за разделяне на екрана в DisplayDocuments Side by Side или DisplayDocuments Stacked
 • Панелът за навигация показва повече страници (особено полезно при дълги партитури)

Нотиране

 • Групи триоли
 • Скобите на триолата могат да се обръщат от другата страна, като ги маркирате и натискате X
 • Триолите изчисляват точната продължителност на нотите по стандартни правила
 • Позволява свързване с ребра между нормални ноти и такива от триола
 • Позволява свързване на ноти от съседни тактове (забележка: beams across systems don't work yet)
 • Малки ребра за форшлаг (съвпадащи с размера им)
 • Пълна поддръжка на многотактови паузи. Сега те автоматично се прекъсват при обозначения за повторения, смяна на темпо, размерност, ключ, двойни тактови черти, черти за повторение.
 • Номериране на тактовете: ауфтактовете в нови партитури вече не са включени в преброяването и номерирането, оправено е отстоянието на номерацията, коригиране на номерата след многотактова пауза
 • Нови символи, включително Breath and pause , точкувана Легато , Хроматични знаци със стрелки, alternate fermatas
 • Всички хроматични знаци могат да имат скоби: влачете скобите от палитрата върху хроматичния знак в партитурата
 • Нова вертикална скоба в палитра [[nodetitle:Арпежи]] за указване на ноти, които би трябвало да се свирят едновременно, повече опции за главите на нотите
 • "Крилати" повторения
  Чертите за повторения могат да имат удължени краища извън петолинието
 • Линиите за повторение вече могат правилно да обхващат няколко петолиния на различни инструменти. Предишните версии показваха точки само за първото петолиние
 • Line breaks can be added to horizontal frames
 • Clef changes can be horizontally re-positioned. Double click and use Left and Right arrows
 • По-добро позициониране на ноти с точки за да няма допир или препокриване с други ноти или паузи
 • Transposition with correct pitch spelling. Previous versions often spelled pitches incorrectly after a transposition. This was particularly evident for people switching between concert pitch and transposing scores. For example an E-sharp on a Bb trumpet staff would become an F natural in old versions of MuseScore after pressing the concert pitch button a couple times
 • Courtesy key signatures
  Show key signature at the end of a system if the next measure starts in a new key
 • Добавянето на размерност по средата на партитурата вече не влияе на последващи промени във времетраенето (#2927 )
 • Размерът остава в началото на партитурата ако изтриете първия такт
 • Показва се само един хроматичен знак за две ноти с обща глава
 • Нотните глави могат да се променят с дясно копче Note Properties...
 • Форшлаг украшенията се транспонират заедно с нормалните ноти

Текст

 • Промяна на стила на целия наличен текст на песента или друг чрез "change all elements of the same type" отметка в диалога свойства на текста
 • Свойства на текст налични за имена на акорди чрез дясно копче
 • Бекар е добавен в палитра F2 (досега имаше само диези и бемоли)
 • По-малко разстояние и по-добро изписване на "f" в символите за динамика, като mf, ff и т.н.
 • Повече цифри в шрифта MuseJazz
 • Партитурата вече не подскача нагоре-надолу при влизане и излизане в режим на писане на текст. Лентата с текстови инструменти вече е в долната част на основния прозорец вместо отгоре
 • Темпо текстът има по-добри първоначални настройки за метроном за всяко темпо

Добавки

 • Подобрена структура на добавките
 • Можете вече да дадете своя принос към добавките на musescore.org на страница добавки
 • Внасяне на ABC музикални файлове от PluginsABC Import
 • Прекъсване на тактове в конкретен интервал от PluginsBreak Every X Measures
 • Промяна чрез PluginsTemperament Tuning

Файлове

 • Auto save възстановява партитурата в случай на срив на програмата или на електричеството
 • Audio export: respects instrument settings from mixer
 • Подобрения в MusicXML: добавено е номериране на петолинията, невидими ноти и паузи, unpitched percussion, tempo and metronome markings, arpeggio and glissando, breath mark, grace notes, two-note tremolos, quarter-tone accidentals, beams over rests and other beam customizations, string fingerings and pluck markings. import of instrument sounds. import vertical placement of dynamics, pedal markings and hairpins (crescendo/decresendo), ottava and volta, import fonts and vertical placement of words. export correct placement for staff text in multi-staff systems, fix problems with octava markings and rests, instrument transposition information, pedal symbols
 • LilyPond export: Octava markings, staff text with special characters, tremolo, segno and coda, grace notes, whole-measure rests for multiple time signatures, repeats, metronome markings, fingerings and string-numbers, arpeggios and glissandos, pickup bars, fermatas on rests, staff text and dynamics on the same note, flat symbol in instrument names, triplets with chords, work on rehearsal marks and segno/coda symbols, experimental support for lyrics
 • Capella import: crash fix , recognize whole-measure rests
 • New support for import of Overture files (versions 3 and 4)

Internationalization

 • All item names are now translatable except plugins (previously some palettes were English only)
 • New languages: Polish, Romanian, Catalan, Greek, Japanese, Thai
 • New handbooks added: Russian, Brazilian Portuguese, Polish, Romanian, Hungarian, Norwegian, Greek, Simplified Chinese

Fixes to Mac-specific bugs

 • Ctrl+click works as alternative for right-click on Mac
 • Dynamic markings display correctly on Mac
 • Flats and sharps in chord names display correctly on Mac
 • Better shortcuts for Palette, Navigator, Play Panel, and Mixer. Previous versions used Function keys (F9 - F12) which are already used by Mac OS

Fixes to Windows-specific bugs

 • Text no longer appears tiny if no printer is installed

Заслуги

Програмиране

 • Werner Schweer: Project lead, main developer
 • Nicolas Froment (lasconic): Windows and Mac OS builds, bug fixes
 • Toby Smithe: Debian and Ubuntu builds
 • Olav Gundersen: LilyPond export developer
 • Leon Vinken: MusicXML import-export developer
 • Van Ferry: Ove import
 • Jason Essington: MIDI in improvements
 • Aaron Epstein: Playback improvements

Превод

 • Arabic
  • Hosam Adeeb Nashed
 • Chinese, Traditional
  • Ying-Da Lee
 • Chinese, Traditional (Taiwan)
  • benice
 • Chinese, Simplified
  • Van Ferry
 • Danish
  • Morten Poulsen
  • Stig Wolff
 • Dutch
  • Jaap Plaisier
  • Thomas Bonte
 • English, US
  • Raymond May Jr.
 • Finnish
  • Heino Keränen
 • French
  • Jean-Louis Waltener
  • Nicolas Froment (lasconic)
 • Galician
  • Xosé
 • Greek
  • Ionian University, Department of Music (As. Prof. Pan. Vlangopoulos, As. Prof. Ioannis Toulis, Niki Stavrati, Petros Andriotis)
 • German
  • Werner Schweer
 • Hindi
  • Shashi Sharma
 • Italian
  • Angelo Contardi
  • Antonio Marchionne
  • Daniele Bravi
 • Norwegian
  • Dag Henning Sørbø
  • Per Holje
 • Polish
  • Piotr Komorowski
 • Portuguese
  • José Luciano Batista Gomes
 • Portuguese, Brazilian
  • israel_zeu
  • Vítor Dassie
 • Russian
  • Alexandre Prokoudine
 • Spanish
  • Carlos Sanchiavedraz
 • Macedonious
  • Marcos Guglielmetti
 • Swedish
  • Magnus Johansson
 • Turkish
  • Halil Kirazli
 • Ukrainian
  • Serhij Dubyk

Други

 • David Bolton: Handbook
 • Thomas Bonte: Website
 • Maurizio M. Gavioli (Miwarre): Plugin documentation
 • Katie Wardrobe: Video tutorials
 • Tim Brechbill: SoundFont
 • Raùl Posac: MuseScore logo
 • Zachary Chione: Splash screen design