Visita guiada pel MuseScore

Crea belles partitures gratuïtament amb MuseScore, el programa de notació lliure i de codi obert!

MuseScore s'executa a Windows, Mac OS i Linux, i està disponible en més de 40 idiomes. Si ets un usuari experimentat d'altres programes de notació com Finale o Sibelius, o un nouvingut al món dels programes de notació musical, MuseScore té les eines que necessites per fer la teva música un aspecte tan bo com sembla. Fes un cop d'ull als següents enllaços a prendre la visita i veure el que MuseScore pot fer per tu!

 • [[nodetitle:musescore tour - create sheet music|Crea partitures amb l'editor WYSIWYG]]
 • [[nodetitle:musescore tour - listen to your score|Escolta la teva música al reproductor]]
 • [[nodetitle:musescore tour - share and print your score|Comparteix i imprimeix la teva música]]
 • [[nodetitle:musescore tour - work the way you like|Work the way you like]]
 • [[nodetitle:musescore tour - get help|Obtén ajuda]]

Aquesta és una petita mostra del que pots fer amb MuseScore:

Sample score

 • Unlimited score length
 • Unlimited number of staves per system
 • Up to four independent voices per staff
 • Score creation wizard and templates
 • Automatic part extraction and transposition
 • Repeats, including segnos, codas, and measure repeats
 • Dynamics, articulations, and other expression markings, with playback support for most
 • Custom text markings
 • Lyrics
 • Chord symbols
 • Jazz notation, including lead sheets, slash notation and a “handwritten” font for text
 • Swing and shuffle playback
 • Mixer for instrument levels and effects
 • Percussion notation
 • Early music notation
 • Cross-staff beaming
 • Import of graphics
 • Custom key signatures
 • Additive time signatures
 • User-defined score styles

La majoria dels elements en MuseScore s'estableixen automàticament, però també es poden col·locar manualment. Les capacitats de MuseScore es poden estendre a través de complements, i el creixent repositori de musescore.org en conté molts enviats pels usuaris.

MuseScore inclou un conjunt de sons que reprodueixen instruments comuns (com es defineix pel General MIDI) sense ocupar molt espai al disc o memòria, però també es pot substituir qualsevol SoundFont que prefereixis per a una major varietat de sons o per a un major realisme.

MuseScore pot importar i exportar MIDI i arxius MusicXML, i també pot importar de Capella i d'altres programes. MuseScore pot exportar a PDF, PNG i altres formats gràfics, a WAV i altres formats d'àudio, o per LilyPond per a una opció de disseny i impressió alternativa.

MuseScore also runs as a portable application . It can be stored on a removable storage device such as a CD, USB thumb drive, or flash card, so that it can be run on any compatible computer system, without the need to install it.

MuseScore can upload scores directly to the score sharing site musescore.com. Program support is provided on musescore.org.

There is also a MuseScore Player for iOS and Android devices available.

[[nodetitle:musescore tour - create sheet music|Next]]