Směšovač

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see 混音器

  Směšovač

  Směšovač vám dovolí změnu zvuků nástrojů a úpravu hlasitosti, pravolevé vyvážení, ozvěnu a znásobení tónu (sbor) pro každou osnovu. V hlavní nabídce vyberte PohledSměšovač nebo stiskněte F10 (Mac: fn+F10) pro ukázání směšovače.

  Směšovač ukazuje kruhovou stupnici pro každý part

  Název každého kanálu je stejný jako název partu v dialogu Staff properties.

  Ztlumení a sólo

  Použijte zaškrtávací okénko Ztlumit na rychlé ztišení určitých osnov. Obráceně slouží zaškrtávací okénko Sólo ke ztišení všech osnov, kromě osnovy, která byla označena jako sólo.

  Kruhové stupnice

  Pro otáčení kruhové stupnice po směru hodinových ručiček na ni klepněte a táhněte myší nahoru. Pro otáčení kruhové stupnice proti směru hodinových ručiček na ni klepněte a táhněte myší dolů.

  Pro obnovení výchozího nastavení kterékoli kruhové stupnice na ni dvakrát klepněte.

  Zvuk

  Rozbalovací nabídka uvádí každý nástroj podporovaný vaší současnou zvukovou bankou. Pokud máte v syntetizátoru nahráno více zvukových bank, všechny kousky ze všech zvukových bank se objeví v jednom dlouhém seznamu — všechny zvuky dostupné z druhé zvukové banky se objevují po všech zvucích z první zvukové banky a tak dále.

  Změna zvuku uprostřed notové osnovy (pizz., con sordino atd.)

  Některé nástroje přichází do směšovače s více kanály, což se dá použít na změnění zvuků uprostřed notového zápisu. Například smyčce mohou užít pizzicata nebo tremola a trubku lze přepnout na ztlumenou trubku.

  Následující pokyny používají jako příklad pizzicato, ale stejné zásady se vztahují na ztlumenou trubku nebo tremolo u smyčců.

  1. Vyberte notu hudebního oddílu, na níž má začínat pizzicato
  2. V hlavní nabídce vyberte PřidáníTextText u notové osnovy
  3. Napište Pizz. V tomto bodě je text osnovy jen viditelným odkazem, je jen textem a nemá účinek na přehrávání
  4. Klepněte pravým tlačítkem myši na text osnovy a vyberte Vlastnosti textu u notové osnovy...
  5. V dialogu Vlastnosti textu u notové osnovy vyberte jeden nebo více hlasů nalevo (na kartě pro změnu kanálu)
  6. Ve vysouvací nabídce vyberte pizzicato

   Vlastnosti textu u notové osnovy

  7. Klepněte na OK pro návrat do notového zápisu

  Každá nota, která je zadána po takto upravené notě, je v MuseScore přehrávána pizzicato. Pro pozdější návrat k běžnému zvuku smyčců v notovém zápisu, následujte tytéž pokyny, jak jsou uvedeny výše, ale napište Arco v kroku 3 a vyberte Normální v kroku 6.

  Podívejte se také na

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.