Změna nástroje uprostřed notové osnovy

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see 中途乐器更换

  Když se po hudebníkovi požaduje hrát na dva různé nástroje v hudebním oddílu nebo v díle, pokyn k výměně nástrojů je obecně umístěn nad notovou osnovou na začátku daného hudebního oddílu. Návrat k hlavnímu nástroji je řešen stejným způsobem.

  MuseScore uživatelům za tím účelem umožňuje vložení zvláštní třídy textu zvané Změna nástroje. Tato třída textu se liší od textu Text u notové osnovy nebo Text u notového systému, v němž text propojuje s přehráváním a mění zvuk na nový nástroj.

  Vložení změny nástroje

  1. Vyberte počáteční bod změny klepnutím na notu nebo pomlku.
  2. Otevřete hlavní paletu stisknutím F9 (nebo pomocí hlavní nabídky Pohled) a klepněte na Text pro otevření palety s texty.
   Paleta Text
  3. Dvakrát klepněte na Nástroj
  4. Slovo "Nástroj" se objeví nad kotvou noty nebo pomlky.
  5. Dvakrát klepněte na slovo Nástroj, potom stiskněte Ctrl+A pro výběr celého jeho textu.
  6. Napište text (přepište slovo Nástroj), který si přejete, aby se skutečně objevil v notovém zápisu. Potom klepněte mimo okénko pro opuštění režimu úprav textu.
  7. Klepněte na text pravým tlačítkem myši a vyberte Změnit nástroj…

   Nabídka: Změnit nástroj

  8. Vyberte nástroj, a pak klepněte na OK

   Vyberte změnu nástroje

  Podívejte se také na

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.