Etumerkit

Päivitetty 5 vuotta sitten
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Etumerkit.

  Yleisimmät etumerkkityypit löytyy partituurin yläpuolelta Etumerkkien työkalupalkista ja Etumerkit-paletista perustyötilasta. Laajempi valikoima löytyy Etumerkit-paletista edistyneessä työtilassa.

  Etumerkit-paletti (Perustyötila)

  Lisää etumerkki

  Etumerkit lisätään automaattisesti nuottiin tarvittaessa, kun korotat tai alennat sen sävelkorkeutta:

  • : Korottaa nuotin sävelkorkeutta puolisävelaskeleella (suosii korotusmerkkiä).
  • : Alentaa nuotin sävelkorkeutta puolisävelaskeleella (suosii alennusmerkkiä).

  Lisääksesi joko (i) kaksoisalennuksen tai -korotuksen, (ii) muistutusetumerkin tai (iii) yleisestä poikkeavan etumerkin, käytä yhtä seuraavista vaihtoehdoista:

  • Valitse nuotti ja klikkaa etumerkkiä partituurin yläpuolella sijaitsevasta työkalupalkista.
  • Valitse nuotti ja tuplaklikkaa etumerkkiä Etumerkit-paletista (perus- tai edistyneessä työtilassa).
  • Raahaa etumerkki Etumerkit-paletista nuottiin.

  Jos haluat lisätä sulut muistutusetumerkkiin, käytä yhtä seuraavista:

  • Valitse etumerkki partituurista ja tuplaklikkaa sulkusymbolia Etumerkit-paletista.
  • Raahaa ja pudota sulkusymboli paletista etumerkkiin.
  • Valitse etumerkki ja ruksaa "Hakasulkeen laatikkoa" Tarkastajassa (alkaen versiosta 2.1).

  Jos muutat myöhemmin nuotin sävelkorkeutta nuolinäppäimillä, etumerkin manuaaliset asetukset poistetaan.

  Tarvittaessa etumerkkejä voi poistaa klikkamalla niihin ja painamalla näppäintä Del.

  Muuta enharmonista kirjoitusasua

  Muuttaaksesi nuotin tai nuottien enharmonista kirjoitusasua kirjoitetun ja soivan sävelkorkeuden näkymässä:

  1. Valitse nuotti tai joukko nuotteja;
  2. Paina J;
  3. Jatka näppäimen J painamista selataksesi läpi enharmoniset vastineet.

  To change the enharmonic spelling in the written pitch view, without affecting the concert pitch view, or vice versa:

  1. Select a note, or group of notes;
  2. Press Ctrl+J (Mac: Cmd+J);
  3. Continue pressing the same combination of keys to cycle through the enharmonic equivalents.

  Note: If the pitches of selected notes are not all the same, the effect may be unpredictable.

  Muuta sävelkorkeuksien kirjoitusasua

  • Valitse valikosta NuotitMuuta sävelkorkeuksien kirjoitusasua.

  Katso myös

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.