Nuotintaminen

Päivitetty 5 vuotta sitten
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Notation

Edellisessä luvussa "Perusteet" opettelit, kuinka voit kirjoittaa nuotteja ja olla vuorovaikutuksessa palettien kanssa. Luvussa "Nuotintaminen" kuvataan eri tyyppisiä notaatioita yksityiskohtaisemmin kuin myös kehittyneempiä musiikin merkintätapoja.

Katso myös "Vaativat aiheet".

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.