Nuotinsyöttö

Päivitetty 5 vuotta sitten
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Note input

  MuseScorella voi syöttää nuotteja eri tavoilla, ja (i) eri syöttölaitteiden ja (ii) eri syöttötilojen välillä on helppo vaihdella.

  Perusnuotinsyöttö (askel kerrallaan)

  Yleinen perusmenetelmä nuottien ja taukojen syötölle on seuraavanlainen:

  1. Valitse aloitussijainti nuottiviivastolla nuottien syöttämiseksi
  2. Valitse nuotin syöttötila
  3. Valitse haluamasi nuotin (tai tauon) kesto
  4. Syötä sävelkorkeus (tai tauko) käyttäen pikanäppäintä, hiirtä, MIDI-koskettimistoa, tai näytöllä näkyvää koskettimistoa (P).

  Voit ohittaa 2. askeleen, kun lisäät sävelkorkeuksia (tai taukoja) käyttäen pikanäppäimiä. Pikanäppäinten käyttö aktivoi automaattisesti nuotinsyöttötilan.

  Lisääksesi päällekkäisiä nuotteja jotka alkavat/loppuvat eri aikoina (moniäänisyys), katso Äänet. Soinnuille, jatka lukemista.

  1. askel: aloitussijainti

  Ensimmäiseksi valitse nuotti tai tauko partituurista sinun aloitussijanniksi nuotinsyöttöön. Jos et valitse aloitussijaintia, kursori on partituurin alussa, kun aloitat nuotinsyötön (katso alla). Nuotin syöttö MuseScoressa korvaa tahdin olemassaolevat nuotit tai tauot uusilla nuoteilla. (toisin sanoen päällekirjoittaa, mielummin kuin sijoittaa). Voit kuitenkin lisätä uusia tahteja milloin tahansa (katso Measure operations: Sijoita) tai kopioida ja liittää siirtääksesi joukon nuotteja.

  2. askel: nuotinsyöttötila

  Nuotinkirjoituspalkin "N"-painike ilmaisee oletko nuotin syöttötilassa vaiko et. Aktivoidaksesi tai poistuaksesi nuotinsyöttötilasta, voit painaa painiketta tai voit käyttää pikanäppäintä N. Poistuaksesi nuotinsyöttötilassa, voit myös painaa Esc-näppäintä.

  3. askel: nuotin (tai tauon) kesto

  Kirjoitettaessa nuotinsyöttötilassa valitse tarvitsemasi nuotin kesto nuotinkirjoituspalkista tai vastaavalla näppäimistön pikanäppäimellä.

  Huomioi, että jos sinulla on epäsäännöllinen rytminjako (kuten kolme kahdeksasosanuottia ajassa kaksi), katso Tupletit.

  4. askel: lisää sävelkorkeus (tai tauko)

  Kaikille soittimille (paitsi lyömäsoittimille, joilla ei ole sävelkorkeutta) voit antaa nuotin korkeuden klikkaamalla sen suoraan nuottiviivastolle. (Katso erityisten lyömäsoittimien ohjeet rumpunotaatiosta). Saatat kuitenkin löytää ne nopeammin käyttämällä MIDI-koskettimistoa (kts. alla), tai kirjaimia A-G tietokoneesi näppäimistöllä.

  Muut syöttötilat

  Alkaen MuseScore 2.1:stä, monia uusia nuotinsyöttötiloja on lisätty. Näihin, mukaan lukien ennestään olevaan Step-time -tilaan ja sävelkorkeuden muuttamiseen, voi kaikkiin päästä käsiksi klikkaamalla pientä avattavaa nuolta, joka sijaitsee nuotinsyöttönappulan vieressä nuotinsyöttöpalkissa.

  Nuotinsyöttötilat

  Syöttölaitteet

  Hiiri

  Hiirellä on helppo lisätä nuotteja, mutta se ei ole nopein tapa lisätä paljon nuotteja.

  Valitse vain kesto työkalurivistä ja klikkaa partituuria lisätäksesi sävelkorkeuden. Jos liikutat hiirtä partituurin yli nuotinsyöttötilassa, voit esikatsella nuottia, jonka aiot lisätä.

  Näppäimistö

  Näppäimistö on paljon nopeampi kuin hiiri lisätessä paljon nuotteja.

  Voit valita nuotin keston käyttämällä numeronäppäimiä 1-9 ja säveltasoa käyttämällä kirjaimia A-G. Voit valita tauon 0-näppäimellä.

  Nuotin aika-arvojen pikanäppäimet ovat seuraavat:

  • 1: 64-osanuotti (hemidemisemiquaver)
  • 2: 32-osanuotti (demisemiquaver)
  • 3: 16-osanuotti (semiquaver)
  • 4: Kahdeksasosanuotti (quaver)
  • 5: Neljäsosanuotti (crotchet)
  • 6: Puolinuotti (minim)
  • 7: Kokonuotti (semibreve)
  • 8: Kaksoiskokonuotti (breve)
  • 9: Longa
  • .: Piste muuttaa valitun keston pisteelliseksi nuotiksi/tauoksi

  Kirjoita sävelkorkeus vastaavalla näppäimistön kirjaimella: C D E F G A B C

  Sävelet: C, D, E, F, G, A, B, C

  0 (nolla) luo tauon: esimerkiksi kirjoittamalla C D 0 E antaa allaolevan tuloksen. Huomaa, että valitsemasi nuottien kesto (neljäsosanuotti tässä esimerkissä) määrittää myös tauon keston (neljäsosatauko).

  C, D, tauko, E

  Nuotteja syötettäessä kursori siirtyy automaattisesti eteenpäin partituurissa. Jos haluat lisätä sointunuotin viimeksi syötettyyn nuottiin, tee se pitämällä Vaihto-näppäintä alhaalla ja kirjoittamalla nuotin nimi: C D Shift+F Vaihto+A E F

  C, D minor triad, E, F

  Kun tarvitset sointuja, joissa on eripituisia nuotteja, katso Äänet.

  Kun haluat tehdä pisteellisen nuotin, paina . nuotin (tai kestopikanäppäimen) valitsemisen jälkeen. Esimerkiksi 5 . C 4 D E F G A tuottaa seuraavan:

  Dotted quarter note: C, eighth notes: D, E, F, G, A

  Kun kirjoitat nuotin näppäimistöstä, MuseScore valitsee lähimmän oktaavin edeltävän nuotin perusteella (ylä- tai alapuolelle). Joskin sointuja kirjoittaessa uudet nuotit lisätään nykyisen nuotin yläpuolelle (alhaalta ylös).
  Jos jompikumpi näistä johtaa siihen, että nuotti lisätään väärään oktaaviin, siirrä sitä ylös tai alas käyttämällä seuraavia näppäinyhdistelmiä:

  • Ctrl+ (Mac: +): Nostaa sävelkorkeutta oktaavilla.
  • Ctrl+ (Mac: +): Laskee sävelkorkeutta oktaavilla.

  Pikanäppäimet

  Muita hyödyllisiä nuotinsyöttötilan pikamuokkauskomentoja:

  • (ylös): nostaa sävelkorkeutta puolisävelaskeleen (käyttäen korotusmerkkiä #).
  • (alas): Laskee sävelkorkeutta puolisävelaskeleen (käyttäen alennusmerkkiä ♭).
  • Alt+1-9: Lisää intervallin (priimistä nooniin) nykyisen nuotin yläpuolelle
  • J: Muuttaa sävelen ylös tai alas enharmoniseen säveleen (muuttaa nimitystä sekä concert pitch että transponoiduissa tiloissa). Katso Accidentals
  • Ctrl+J (Mac Cmd+J): Muuttaa sävelen ylös tai alas enharmoniseen säveleen (muuttaa nimitystä vain nykyisessä tilassa). Katso Accidentals
  • Alt+Vaihto+: korottaa nuotin sävelkorkeutta käyttäen etumerkintää.
  • Alt+Vaihto+: laskee nuotin sävelkorkeutta käyttäen etumerkintää.
  • R: monistaa viimeksi syötetyn nuotin.
  • Q: puolittaa viimeksi syötetyn nuotin keston.
  • W: kaksinkertaistaa viimeksi syötetyn nuotin keston.
  • Vaihto+Q (versiosta 2.1): pidentää nuotin kestoa pisteellä (esim. pisteellisestä neljäsosanuotista tulee neljäsosanuotti ja neljäsosanuotista tulee pisteellinen kahdeksasosanuotti.
  • Vaihto+W (versiosta 2.1): lyhentää nuotin kestoa pisteellä (esim. kahdeksasosanuotista tulee pisteellinen kahdeksasosanuotti ja pisteellisestä kahdeksasosanuotista tulee neljäsosanuotti.
  • Askelpalautin: kumoaa viimeksi syötetyn nuotin.
  • Vaihto+: Vaihtaa viimeksi lisätyn nuotin sitä ennen lisättyyn nuottiin (repeat to keep moving note earlier)
  • Vaihto+: Exchange note moved with Shift+ with the note that follows it
  • X: vaihtaa nuotinvarren suunnan. (voidaan palauttaa automaattiseen asentoon Tarkastajassa)
  • Vaihto+X: Siirtää nuotinpään varren toiselle puolelle (voidaan palauttaa automaattiseen asentoon Tarkastajassa)

  MIDI-näppäimistö

  Voit myös nostaa sävelkorkeutta käyttämällä MIDI-koskettimistoa.

  1. Kytke MIDI-koskettimisto tietokoneeseen ja kytke koskettimistoon virta
  2. Käynnistä MuseScore (tämä täytyy tehdä sen jälkeen, kun koskettimistoon on kytketty päälle)
  3. Luo uusi partituuri
  4. Klikkaa taukoa tahdissa 1, josta haluat aloittaa nuotin syötön.
  5. Aloita nuotinsyöttötila painamalla N.
  6. Valitse nuotin kesto, kuten 5 neljäsosanuoteille, mitä on ohjeistettu yläpuolella
   7.Paina säveltä MIDI-koskettimistosta.

  Sävel pitäisi olla lisätty parituuriisi.

  Huomautus: MIDI-näppäimistö syöttää yhden nuotin tai soinnun kerrallaan. Tämä nuotinsyöttötila (ns. "step-time") on nopea ja luotettava. Jotkut nuotinnusohjelmat yrittävät tulkita ns. "real-time" -syöttötilaa, jossa muusikko soittaa kappaleen ja ohjelmisto yrittää luoda nuotinnuksen. Tulos on usein kuitenkin epäluotettava. MuseScore keskittyy enemmän luotettavaan nuotinsyöttöön.

  Jos sinulla on useita MIDI-laitteita liitettynä tietokoneeseen, sinun tulee kertoa MuseScorelle mikä niistä on MIDI-koskettimisto. Siirry MuokkaaAsetukset... (Mac: MuseScoreAsetukset...). Asetukset-ikkunassa klikkaa I/O-välilehteä ja valitse laite kohdassa "Valitse PortMidi input -liitäntä".

  Virtuaalinen koskettimisto

  Voit syöttää nuotteja käyttämällä näytöllä olevaa pianokoskettimistoa.

  • Paina P (tai valitse NäytäPianokoskettimisto), jotta saat aukaistua ja suljettua ikkunan.
  • Muuttaaksesi koskettimiston kokoa: pidä näppäintä Ctrl (Mac: Cmd) pohjassa ja vieritä hiiren rullaa ylös tai alas.

   Nuotinsyöttömenetelmä on samankaltainen kuin midi-näppäimistöllä. Yksittäiset nuotit syötetään painamalla sopivista koskettimista. Syöttääksesi soinnun, paina mitä tahansa nuottia soinnusta ja paina pohjassa pitäen näppäintä Shift ja napauta muita nuotteja (ennen versiota 2.1, käytä näppäintä Ctrl (Mac: Cmd).

  Nuottien väritys instrumentin äänialan ulkopuolella

  Nuotit, jotka ovat joko soittimen tai lauluäänen toistettavalla korkeudella näkyvät mustina, kun taas normaalin alueen ulkopuolelle menevät merkitään punaisiksi. Joidenkin instrumenttien ääniala riippuu muusikon taidoista. Tällaisten instrumenttien nuotit, jotka ovat joko ylä- tai alapuolella amatöörille sopivan korkeuden värjäytyvät tumman keltaisiksi ja nuotit, jotka ovat ammattilaisille sopivan korkeuden ulkopuolella värjäytyvät punaisiksi.

  Notes out of range

  Värit ovat informatiivisia ja näkyvät näytöllä, mutta eivät näy tulostetussa partituurissa. Voit poistaa nuottien värityksen valitsemalla MuokkaaAsetukset... (Mac: MuseScoreAsetukset...), klikkaamalla Nuotin syöttö-välilehteä ja poistamalla merkinnän kohdasta "Väritä nuotit käyttökelpoisen sävelkorkeuden ulkopuolella".

  Pienet sävelet/pienet nupit

  1. Valitse nuotti tai nuotit, jotka haluat pienikokoisena.
  2. Merkkaa "Pieni"-valintaruutu Tarkastajassa. Nuotti-kappaleessa oleva valintaruutu muuttaa ainoastaan yksittäisen nuotin nuppikokoa;Sointu-kappaleessa oleva muuttaa kaiken kaikkiaan nuotin nupin, varren, palkin ja vään kokoa.

  Oletusarvoisesti, pieni koko on 70% normaalista koosta. Voit muuttaa sitä asetusta menemällä TyyliYleinenPienet koot.

  Muuta ennestään lisättyjä säveliä tai taukoja

  Muuta kestoa

  Muuttaaksesi yksittäisen nuotin tai tauon kestoa:

  1. Varmista, ettet ole nuotinsyöttötilassa (paina Esc-painiketta poistuaksesi) ja ettei sinulla ole muita nuotteja aktiivisena.
  2. Klikkaa nuottia tai taukoa ja käytä keston pikanäppäimiä, jotka ovat listattu yläpuolelle tai aika-arvokuvakkeita työkalurivillä muuttaaksesi kestoa valintasi mukaan.

  Nuotin keston pidentäminen korvaa sitä seuraavat nuotit tai tauot; lyhentäminen lisää taukoja sen ja sitä seuraavien nuottien tai taukojen välille.

  Esimerkiksi muutaaksesi kolme 16-osataukoa yhdeksi pisteelliseksi kahdeksasosatauoksi:

  1. Klikkaa ensimmäistä kuudestoistaosataukoa.
  2. Paina 4 muuttaaksesi sen kahdeksasosatauoksi.
  3. Paina . muuttaaksesi sen pisteelliseksi kahdeksasosatauoksi.

  Keston pidentyessä tauko korvaa kaksi muuta sitä seuraavaa 16-osataukoa.

  Muuta sävelkorkeutta

  Muuttaaksesi yksittäisen nuotin sävelkorkeutta:

  1. Varmista, että et ole nuotinsyöttötilassa ja sinulle ei ole muita nuotteja valittuna.
  2. Valitse haluamasi nuotti ja käytä mitä tahansa seuraavia menetelmiä;
   • Paina näppäimistön nuolinäppäimiä: (ylös) tai (alas);
   • Kirjoita uuden nuotin nimi kirjaimella (A…G). Käytä Ctrl+ tai Ctrl+ korjataksesi oktaavia tarvittaessa (Mac: Cmd+ tai Cmd+).

  Muuttaaksesi nuotin enharmonista kirjoitusasua, valitse se ja käytä J-komentoa. Lisätietoja, katso tilapäismerkit.

  Muuttaaksesi monien nuottien sävelkorkeutta muuttamatta intervallia, voit käyttää transponointia.

  Muuttaaksesi monien nuottien sävelkorkeutta eri melodiaksi samalla muuttamatta rytmiä, mene kohtaan muuta sävelkorkeutta.

  Jos partituurisi sisältää paljon väärin kirjoitettuja tilapäismerkkejä, saatat kokeilla Muuta sävelkorkeuksien kirjoitusasua -komentoa (katso Tilapäismerkit: muuta sävelkorkeuksien kirjoitusasua).

  Vaihda tauko nuotiksi ja toisinpäin

  Muuttaaksesi tauon samanarvoiseksi nuotiksi:

  1. Vamista, ettet ole nuotinsyöttötilassa (paina Esc poistuaksesi).
  2. Valitse tauko.
  3. Syötä haluamasi sävelkorkeus kirjoittamalla nuotin kirjainnimi, A–G.

  Muttaaksesi nuotin samanarvoiseksi tauoksi:

  1. Vamista, ettet ole nuotinsyöttötilassa (paina Esc poistuaksesi).
  2. Valitse nuotti.
  3. Paina 0 (Nolla).

  Nuotin ominaisuudet

  Katso myös

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.