Perusteet

Päivitetty 5 vuotta sitten
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Basics

Edellinen luku "Aloittaminen" opastaa sinut läpi asennuksen ja uuden partituurin luomisen. Luku "Perusteet" esittää MuseScoren yleiskatsauksen ja kuvaa partituurin käsittelyn yleiset toimintatavat.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.