Tarkastelu ja navigointi

Päivitetty 4 vuotta sitten
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Viewing and navigation

  Tämä kappale tarkastelee vaihtoehtoja, jotka ovat saatavilla Näytä valikosta, ja Suurennus ja Sivunäkymä/Jatkuva näkymä valikoissa (jotka sijaitsee työkalupalkissa partituurin yläpuolella). Se myös esittää yksityiskohtaisesti eri navigaatiokomentoja ja -toimintoja.

  Näytä-valikko

  Näytä sivupalkit/paneelit

  Lähennä/loitonna

  On olemassa monta tapaa lähentää tai loitontaa partituuria:

  • Pikanäppäin:

   • Lähennä: Ctrl++ (Mac: Cmd ++)
   • Loitonna: Ctrl +- (Mac: Cmd +-).
  • Näytä-valikko:

   • Lähennä: NäytäSuurenna
   • Loitonna: NäytäPienennä.
  • Hiiri

   • Lähennä: Rullaa hiiren rullaa ylöspäin samalla, kun painat pohjassa näppäintä Ctrl (Mac: Cmd)
   • Loitonna: Rullaa hiiren rullaa alaspäin samalla, kun painat pohjassa näppäintä Ctrl (Mac: Cmd).
  • Pudotusvalikko: Säätääksesi täsmällisen zoomin, käytä hyväksi pudotusvalikkoa vakiotyökalupalkissa asettaaksesi partituurin suurennoksen (25–1600 %) tai näytä se käyttämällä vaihtoehtoja "Sivun leveys", "Koko sivu", tai "Kaksi sivua".

   Zoom

  • Palautaaksesi 100% zoomin: Hyödynnä pikanäppäintä Ctrl+0 (Mac: Cmd+0).

  Työkalupalkit (display)

  As of MuseScore 2.1, this menu option allows you to hide or display the toolbars above the document window: File Operations, Playback Controls, Concert Pitch, Image Capture, Note Input (see Toolbars below).

  Show Status bar

  The Status bar, at the bottom of the screen, gives information about selected score elements. Tick/untick this option to display or hide.

  Split display

  It is possible to split the document display so as to view two documents at once, or to view two different parts of the same document. Tabs allow you to choose which document to display in each view. You can drag the barrier separating the two scores to adjust the amount of space in the window devoted to each:

  • Documents Side by Side: Divides the window vertically into two score views.
  • Documents Stacked: Divides the window horizontally into two score views, one above the other.

  split_display.png

  Visibility options

  This section allows you to display or hide various non-printing elements:

  • Show Invisible: View/hide elements that have been made invisible for printing and export. If this option is ticked, invisible elements are shown in the score window as light gray.
  • Show Unprintable: View/hide breaks and spacer symbols.
  • Show Frames: View/hide the dotted outlines of frames.
  • Show Page Margins: View/hide Page Margins.

  Full screen

  Full Screen mode expands MuseScore to fill your screen so more content is visible.

  Page/Continuous View

  You can switch between two different views of the score using the drop-down list in the toolbar area:

  Viewing Modes

  Page View

  In Page View, the score is formatted as it will appear when printed or exported as a PDF or image file: i.e. page by page, with margins. Line and page breaks are automatically applied—where possible—so that the score fits within the space available. You are free to override the automatic layout by adding your own line, page or system breaks.

  Continuous View

  In Continuous View, the score is shown as one unbroken system. Even if the starting point is not in view, measure numbers, instrument names, clefs, time and key signatures will always be displayed on the left of the window.

  Example of continuous view

  Note: Because the layout is simpler, MuseScore may perform faster in Continuous View than Page View.

  Työkalupalkit

  Työkalut

  Työkalupalkkialue sijaitsee Päävalikon ja dokumentti-ikkunan välissä. Se sisältää symboleja, jotka sallivat sinun suorittaa erinäisiä toimintoja. Se voidaan jakaa seuraaviin työkaluriviin:

  • Tiedostotoiminnot: Uusi partituuri, Lataa partituuri, Tallenna, Tulosta, Kumoa, Tee uudelleen.
  • Zoom/Sivunäkymä.
  • Toistosäätimet: Ota käyttöön MIDI, Hyppää alkuun, Toista/Pysäytä, Silmukkatoisto, Soita kertaukset, Metronomi.
  • Soiva sävelkorkeus: Näyttää partituurin kirjoitettuna tai soivana äänialana.
  • Kuvakaappaus: Sallii sinun ottaa tilannekuvan tietystä kohtaa partituuria.
  • Nuotinsyöttö: Nuotinsyöttötila, Kesto, Yhdyskaari, Tauko, Tilapäiset etumerkit, Käännä varren suunta, Ääni (1, 2, 3, 4).

  To choose which toolbars to display, right-click on an empty space in the toolbar area (or on the title bar of the Inspector) and, from the menu, check or uncheck the required options. This menu also allows you to view or hide the Piano keyboard, Selection sidebar, Palettes, the Inspector, and (if already displayed) the "Drum Tools" (i.e. Drum input palette).

  These display options can also be accessed in the View menu, and, as of 2.1, in ViewToolbars.

  Side panels

  The workspaces, Inspector and Selection filter are conveniently displayed as side panels to the left and right of the score window. To undock a side panel use one of the following methods:

  • Drag the panel;
  • Click on the double chevron at the top of the panel;
  • Double click in the title area at the top of the panel.

  To dock a panel use one of the following procedures:

  • Drag the panel to the top/bottom of an existing side panel and it will stack vertically above/below that panel.
  • Drag the panel to the middle of an existing side panel and it will overlay that panel. Both panels can then be accessed by tabs.

  Alternatively, double-clicking the title bar of the panel will restore it to its previously docked position.

  There are various commands available to help you navigate through the score. These are listed under Keyboard shortcuts: Navigation.

  The Navigator is an optional panel which allows you to navigate a long score more easily, or go to specific pages. To view/hide, go to the ViewNavigator, or use the shortcut F12 (Mac: fn+F12). It appears at the bottom of the document window if scrolling pages horizontally, or on the right-hand side of the document window if scrolling pages vertically (see Preferences: Canvas).

  Navigator

  The blue box represents the area of the score that is currently visible in the main window. You can drag either the blue box or the scroll bar, or click on an area to immediately go to it.

  Find

  The Find function allows you to speedily navigate to a specific measure, rehearsal mark or page number in the score:

  1. Press Ctrl+F (Mac: Cmd+F), or select EditFind. This opens the Find (or Go to) bar at the bottom of the workspace.
  2. Use one of the following options:
   • To go to a measure, enter the measure number (counting every measure starting with 1, irrespective of pickup measures, section breaks or manual changes to measure number offsets).
   • To go to a rehearsal mark, enter its name (the first character must be a letter for it to be "found", but subsequent text can be letters or numbers; the search is case insensitive).
   • To go to a numerical rehearsal mark (esp. one that does not match the measure number), enter the number using the format rXX (where XX is the rehearsal mark. To find a rehearsal mark that starts with "R" use rrXX. To find a rehearsal mark that starts with "P" and continues with a number, use rpXX). This works starting with version 2.1.
   • To go to a page, enter the page number using the format pXX (where XX is the page number; this also means that prior to version 2.1 you won't find a rehearsal mark that starts with "P" and continues with a number).

  See also

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.