pisaroi

• touko 9, 2021 - 14:34

sivu loppui? mitä teen? miten saan uuden sivun?


Kommentit

Lisää tahteja tulee, kun painaa ctrl+B.
Jos haluaa hallita sitä, milloin rivi ja sivu vaihtuu, pitää lisätä paletista rivin/sivunvaihtoja. Ne näkyy tässä liitteenä.

Liite Koko
vaihto.png 1.03 KB

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.