Sointumerkit

• 3 years sitten

Saako sointumerkkien etäisyyttä viivastosta muutettua?


Comments

1.3:ssa saa ainakin hiirellä vetämällä. Tekstityylien asetuksella en havaitse olevan mitään vaikutusta.

2.0 beta 1:ssä toimii asetus Tyyli > Teksti, Sointumerkki, Offset Vertical. Se muuttaa kerralla kaikkien sointumerkkien etäisyyden. Yksittäisiä voi toki myös vetää hiirellä.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.