Laptop with Musescore Application

Por que MuseScore?

Software de notación
musical profesional
Completamente libre,
sen limitacións
Doado de empregar,
e potente
Código aberto
Introdución mediante teclado MIDI
Transfira desde e a outros programas mediante MusicXML, MIDI e máis

O MuseScore faino unha comunidade de código aberto

Apoian

4415 comentarios
nos últimos 30 días

Desenvolvedores

43 colaboradores
no último ano

Tradutores

69 idiomas
1289 tradutores