Cree, escoite e imprima música en partituras ben feitas

O software de notación musical máis popular do mundo

Por que MuseScore?

Software de notación
musical profesional
Completamente libre,
sen limitacións
Doado de empregar,
e potente
Código aberto
Introdución mediante teclado MIDI
Transfira desde e a outros programas mediante MusicXML, MIDI e máis

Latest news

O MuseScore faino unha comunidade de código aberto

Apoian

7143 comentarios
nos últimos 30 días

Desenvolvedores

36 colaboradores
no último ano

Tradutores

67 idiomas
1096 tradutores