Instalacija

Updated 4 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Instalacija.

  MuseScore radi na raznim operativnim sistemima, među kojima su i Windows i macOS, kao i na mnogo drugih Linux distribucija i nekoliko BSD varijanti. Sve ih možete skinuti na stranici MuseScore preuzimanje.

  Instalacija

  Kad ste preuzeli softver, slijedite naputke o instalaciji za vaš operativni sistem:

  Instaliranje na Windows.
  Instaliranje on macOS.
  Install on Linux.
  Install on Chromebook.

  Početne preference

  Kad po prvi po prvi put nakon instalacije pokrenete MuseScore, tražit će se od vas da potvrdite vaše osnovne preference:

  Startup_wizard_a_en.png

  Postavke jezika i tipkovnice dobivene su tokom instalacije i obično ih ne treba mijenjati. Da bi nastavili, jednostavno kliknite Dalje:

  Startup_wizard_b_en.png

  nakon čega slijedi:

  Startup_wizard_c_en.png

  Stranica Radni prostor omogućuje da odredite zadane alatne trake i palete. Izaberite opciju s padajućeg izbornika. Potom da bi nastavili kliknite Dalje:

  Startup_wizard_d_en.png

  Upitat će vas da li želite krenuti na stručne izlete. Ako vam je MuseScore potpuno nepoznat označite opciju 'Da' , i da bi nastavili, kliknite Dalje:

  Startup_wizard_e_en.png

  Napokon, da bi pokrenuli MuseScore kliknite Završi.

  Startup_wizard_f_en.png

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.