Gi ditt bidrag

This translation is outdated, see the English version for a reference: Donate

Det mest verdifulle bidraget du kan gi er tiden din, om det er på brukerstøtte forumet, programmering, lage dokumentasjon, eller å spre det glade budskap om MuseScore. Hvis du har lyst til å gi en pengedonasjon til MuseScore, bruk PayPal knappen under.

Hva trenger vi penger til?

Alle donasjoner vil brukes til å dekke utgifter i forbindlese med drift av websidene her på musescore.org. I framtiden ønsker vi også å bruke penger på markedsføringsmateriell til konferanser.

737 donations received, $8189.43 raised. Our goal is $10000

81.9%