Sammenligning av stabile utgivelser, forhåndsutgivelser og nattlige versjoner

Updated 1 year ago

  MuseScore kommer i tre varianter: stabile versjoner, forhåndsutgivelser og nattlige versjoner. Hvis du ikke har vært tett involvert i et programvareprosjekt tidligere, kan disse begrepene være ukjente for deg. Ikke la det stoppe deg fra å bli involvert i prosjektet. Kvaliteten til en stabil utgivelse avhenger av testing og rapportering fra alle som bruker forhåndsutgivelsene og de nattlige versjonene.

  Stabile versjoner

  De stabile versjonene (også kalt ferdige utgivelser) kommer med noen måneders mellomrom og er beregnet for normalt, daglig bruk. Stabile versjoner blir testet grundig av de brukerne som er involvert i prosjektet, før de fullføres. Utviklingen av koden bremser ned i forkant av en utgivelse og fokuseres på å fikse feil som oppdages i løpet av denne siste tiden før ferdigstillelse. Man unngår å legge til nye funksjoner, for å minimere risikoen for at nye problemer dukker opp. Hvis det dukker opp noen kritiske feil i siste liten, kan utgivelsesdatoen forskyves mens feilene fikses. For å få tak i den siste stabile utgivelsen, klikk på den grønne knappen på toppen av MuseScore websiden.

  Forhåndsutgivelser

  Forhåndsutgivelser av MuseScore kommer i ukene før en større utgivelse. Forhåndsutgivelser gir brukerne en mulighet til å se nye funksjoner og muligheter som vil komme i den neste stabile versjonen. Disse versjonene er ment for testere og avanserte brukere. Før hver forhåndsutgivelse blir lagt ut til nedlasting blir den testet raskt for å sikre at programmet kan åpne og lagre noteark. Man må regne med å støte på betydelige feil i disse versjonene og man holder ikke nødvendigvis tilbake en forhåndsutgivelse på grunn av slike feil, hvis de ikke hindrer grunnleggende funksjonalitet, som for eksempel innlegging av firedelsnoter i vanlig taktart. For å få tak i den siste forhåndsutgivelsen, les den relevante seksjonen på [[nodetitle:Nedlasting|nedlastings]] -siden.

  Nattlige versjoner

  Nattlige versjoner av MuseScore er tilgjengelig for Windows og GNU/Linux, og blir vanligvis gjort tilgjengelig hver natt, men kan være sjeldnere dersom det ikke er endringer i koden, eller dersom det ikke er mulig å lage en brukbar versjon av programmet en dag. Nattlige versjoner er ment kun for testing. Siden nattlige versjoner ofte opprettes automatisk, kan det hende akkurat du er den første personen som tester den akkurat den versjonen. Av og til vil grunnleggende funksjonalitet være ute av drift. For å få den siste nattlige versjonen for Windows, gå til

  Oppsummering

  Frekvens Formål Grad av testing og stabilitet
  Offisiell utgivelse Noen måneder Normal bruk Rimelig stabil
  Forhåndsutgivelse Ukene før en større utgivelse Tidlig versjon for testere og avanserte brukere Noe ustabilitet bør forventes
  Nattlig versjon En til tre dager Kun for testing Ikke testet