Buscar actualitzacions

Updated 2 years ago

  Atenció: Aquestes opcions només estan disponibles per les versions de Mac i Windows (exceptuant la versió de la Windows Store), ja que només es poden actualitzar directament de MuseScore.org. Les distribucions de Linux (i la de Windows Store) tenen altres mecanismes per oferir les actualitzacions.

  Per les versions de MuseScore que poden ser actualitzades directament hi ha dues maneres per comprobar si existeixen actualitzacions.

  Comprovació d'actualitzacions automatitzada

  1. des del menú selecciona EditaPreferencies... (Mac: MuseScorePreferencies...);
  2. Selecciona la pestanya Actaulitza.
  3. Mira si la casella "Comprovar si hi ha noves versions de MuseScore" estigui marcada. (Hauria d'estar-ho per defecte):
   Dialog: Edita / Preferencies... / Actualitza

   Si aquesta opció està habilitada, MuseScore comprovarà si hi ha actualitzacions cada vegada que s'iniciï. A Mac i Windows (exceptuant la versió de Windows Store), aquesta opció permet una actualització automàtica la qual et descarrega i t'instal·la la nova versió de MuseScore.

  Cerca una actualització{#check-for-update}

  1. Des del menú, selecciona AjudaCerca actualitzacions:
  2. S'obrirà una finestra que et dirà l'estat de les actualitzacions. Segueix les indicacions per descarregar-te la nova versió

  Potser també t'interessa

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.